top of page

Cestovni prijevoz – prednosti i nedostaci

Upravo je iz tog razloga postojan u svim zemljama, bez obzira na nerazvijenost. Prva pojava modernijih popločenih cesta datira iz 18. stoljeća. Prvo su se pojavile u Velikoj Britaniji, a kasnije proširile diljem svijeta. Vozila su se, također, unaprijedila te su postala brža i veća.

Izum motora s unutarnjim izgaranjem potaknuo je razvoj brojnih cestovnih poboljšanja te se od tada ovaj oblik prijevoza promijenio van svih očekivanja.

Razvoj širih i izravnih cesta kulminirao je pojavom autocesta kojima vozila danas putuju, nekoć nezamislivom brzinom. Samim time se i veličina tereta povećala, a četrdeset tonski kamioni su danas potpuno uobičajena pojava.

Usluge cestovnog transporta obavljaju se diljem svijeta s vozilima koja variraju od malih distribucijskih kombija do dugih cestovnih vlakova.

Tovarni prostor je ili fiksiran na vozilu ili u zamjenskom sanduku koji se može prenijeti na drugi tip prijevoza, obično željeznički ili pomorski.

Veličina pošiljke može varirati od omotnice do cjelokupnog tereta kamiona. Ograničenja su kapacitet opterećenja koji je temeljen na nosivosti i maksimalnoj veličini vozila, ali ovisi i o samim vozačima.

Prednosti cestovnog prijevoza

Postoje brojne prednosti cestovnog prijevoza u usporedbi s drugim vrstama transporta, a mi izdvajamo sljedeće.

1. Manji troškovi

Cestovni promet zahtijeva mnogo manje kapitalnih ulaganja u usporedbi s drugim oblicima prijevoza poput željezničkog ili zračnog.

Troškovi izgradnje i održavanja cesta jeftiniji su od troškova željezničke mreže. Ceste su uglavnom izgrađene od strane lokalnih vlasti te se samo mali izdaci naplaćuju za korištenje cesta.

2. Usluga „od vrata do vrata“

Izvanredna prednost cestovnog prijevoza je u tome što pruža usluge „od vrata do vrata“ ili „od skladišta do skladišta“.

Time se snizuju troškovi transporta te se štedi vrijeme jer vozilo ide direktno na istovar bez prekrcaja u razna skladišta ili terminale, kao što je to slučaj kod pomorskog, zračnog i željezničkog transporta.

3. Usluge u ruralnim podrucjima

Cestovni promet je najprikladniji za prijevoz robe iz ruralnih područja koja nisu povezana željezničkim, vodenim ili zračnim prijevozom.

Razmjena dobara između velikih gradova i manjih naselja omogućena je samo cestovnim prijevozom.

4. Fleksibilna usluga

Velika prednost cestovnog prometa u odnosu na druge tipove transporta je u fleksibilnosti.

Pravci i vremenski rokovi cestovnog transporta mogu se prilagoditi i promijeniti u skladu s individualnim zahtjevima bez mnogo poteškoća.

5. Pogodnost za kratke udaljenosti

Ekonomičniji je i brži za prijenos robe na kratkim udaljenostima.

Izbjegavaju se kašnjenja u tranzitu zbog prijelaznog utovara i rukovanja robom. Roba se može utovariti izravno u cestovno vozilo i transportirati ravno do odredišta.

6. Manji rizik od oštećenja u tranzitu

Izbjegavanjem prijelaznog utovara i rukovanja robom postoji manji rizik od njenog oštećenja i loma u prijevozu. Time je cestovni prijevoz najprikladniji za prijevoz osjetljivih proizvoda poput stakla.

7. Ušteda u troškovima pakiranja

U usporedbi s drugim načinima transporta, proces pakiranja u cestovnom prijevozu je manje kompliciran.

Roba koja se prevozi cestovnim putem zahtijeva manja pakiranja.

8. Brzina pošiljke

Ako je potrebno da roba što brže stigne na odredište, cestovni prijevoz je prikladniji od željezničkog ili pomorskog. Pomorski transport je vrlo spor.

Također, gubi se mnogo vremena prilikom rezervacije i preuzimanja robe u slučaju željezničkog i pomorskog transporta.

9. Niže početne investicije

Cestovni promet ne samo da zahtijeva manje početne kapitalne investicije, već je i trošak rada i održavanja komparativno niži.

Čak i ako je stopa koja se naplaćuje za cestovni prijevoz nešto veća od one koju pružaju željeznice, stvarni efektivni trošak prijevoza robe je ipak manji. Stvarni trošak je manji jer se cestovnim transportom štede troškovi pakiranja te utovara, istovara i pretovara.

10. Vozila u privatnom vlasništvu

Još jedna prednost cestovnog prometa je u tome što si veći poduzetnici mogu priuštiti vlastita motorna vozila i pokrenuti vlastite cestovne usluge kako bi plasirali svoje proizvode bez kašnjenja.

11. Poveznica s drugim tipovima prijevoza

Transport robe započinje i završava korištenjem cesta. Cestovni promet djeluje kao poveznica za druge vrste prijevoza poput željeznica, brodova i zrakoplova.

Nedostaci cestovnog prijevoza

Usprkos raznim prednostima, cestovni prijevoz ima i ozbiljnija ograničenja, pa ćemo ovdje navesti i nedostatke cestovnog prometa:

1. Ovisnost o vremenskim prilikama i neprilikama

Cestovni prijevoz nije toliko pouzdan kao željeznički promet.

Vremenske nepogode utječu na odvijanje svakog prometa, tako primjerice tijekom sezona kiše ili poplava, ceste postaju neprikladne i nesigurne za korištenje.

2. Nesreće i kvarovi

Postoje veće šanse za nesreće i kvarove motornih vozila u cestovnom prometu. Nije toliko siguran kao željeznički promet.

3. Neprikladnost za dugu i krupnu robu

Ovaj način prijevoza neprikladan je i skup za prijevoz jeftine i glomazne robe na većim udaljenostima.

4. Sporost

Brzina cestovnog prometa, ako ga upoređujemo sa zračnim prijevozom je relativno spora i ograničena.

5. Nedostatak organizacije

Cestovni je prijevoz komparativno manje organiziran. Često je nepravilan i nepouzdan.

Cijene koje se naplaćuju za prijevoz su, također, nestabilne i nejednake te podložne volatilnosti na koje utječu razni faktori tržišta.

6. Ovisnost o cestovnoj infrastrukturi

Prijevoz pošiljaka cestovnim prometom odvija se kroz različite zemlje od razvijenih do nerazvijenih, pri čemu brzina i točnost isporuke ovisi i o cestovnoj infrastrukutri zemlje kroz koju se prolazi.

7. Rizik od napada i krađe

Tijekom transporta paketa cestovnim prometom, ali i drugim oblicima prometa, prijevoznici su vrlo često na meti organiziranih pljačkaških napada pri čemu se smatra da je transport cestovnim prometom najrizičniji upravo zbog jednostavnosti izvođenja krađe.

8. Više prijevoznika na dugoročnim relacijama pošiljke

Slanje pošiljka kreće od točke A do točke B prilikom čega se u cestovnom prometu mogu kombinirati različiti prijevoznici na dugoročnim relacijama, pa ljudski faktor može utjecati na netočnost u primopredaji.

9. Umor vozača

Zbog poštivanja rokova isporuke, vozači cestovnim prometom podliježu pritiscima i vožnjom koju svladava umor što naposljetku rezultira prometnim nesrećama.

10. Onečišćenje i štetan utjecaj na okoliš

Cestovni promet jedan je od vrlo velikih onečišćivača okoliša pa se unatrag nekoliko godina donose razne direktive koje određuju standardi koji se trebaju poštivati s ciljem smanjenja onečišćujućih tvari u zraku koja dolaze iz cestovnog prometa.

Iako smo u ovom članku nabrojali i prednosti i nedostatke prijevoza cestovnom prometom, praska pokazuje kako se cestovni promet prvi počeo koristiti u povijesti. Kroz godine se razvio do razine koja se nije ni mogla predvidjeti te danas omogućuje otpremu i dostavu pošiljaka kroz mnogobrojne mogućnosti koje se koriste svakodnevno.

Kod traženja optimalne rute za slanje pošiljke, bilo cestovnim, zračnim, pomorskim ili željezničkim prijevozom možete isprobati i Hubbig, rješenje koje omogućuje da na jednom mjestu pretražite sve opcije prijevoza pošiljke i to već od paketa veličine samo jednog kubika (1m³).

0 comments

Comments


bottom of page