top of page

Kako učinkovito upravljati ulaznim logističkim procesima

Bez obzira rade li s neprehrambenim proizvodima poput igračaka ili prehrambenim proizvodima kao što su žitarice, svi se trgovci susreću s istim ulaznim logističkim problemima i poteškoćama.

Kada se gleda trgovinski ciklus, ulazna logistika mora razumjeti način prijevoza robe u kamionu, na brodu ili zrakoplovu te njeno skladištenje.

Za stvaranje uspješne trgovine ključna je učinkovitost logistike (ulazne i izlazne) te put do krajnjeg kupca.

Općenito govoreći, logistika je neizostavan dio upravljanja lancem opskrbe, kretanja robe, informacija i drugih resursa, kako bi se udovoljilo zahtjevima kupaca i organizacije.

U kategoriju logistike ubrajaju se različite poslovne funkcije poput upravljanja voznim parkom, skladištenje, upravljanje materijalima te prijevoz do krajnjeg odredišta.

Koncept logistike općenito se može podijeliti na logističke aktivnosti koje uključuju ulaznu i izlaznu logistiku.

Ulazna logistika dio je mikrologistike koji se bavi koordinacijom svih kretanja i stanja materijala i robe, od tržišta nabave do proizvodnje i prodaje.

S druge strane, izlazna logistika (potrošači) uglavnom se odnosi na postupak skladištenja, pakiranja, prijevoza i distribucije robe.

Što je ulazna logistika?

Ulazna logistika ili logistika nabave (eng. inbound logistics) predstavlja kretanje materijala od dobavljača do poduzeća. To je postupak unošenja kupljene robe u tvrtku.

Odnosi se na mrežu koja vašem poslovanju donosi robu ili materijale te uključuje prijevoz, skladištenje, primanje robe i nabavu robe za, primjerice, uredske potrebe ili proizvodnu jedinicu.

Uz proizvodnju i prodaju, nabava je najvažnija poslovna funkcija u industrijskim i trgovinskim poduzećima.U najužem smislu, nabava je kupnja nekog predmeta po određenoj cijeni.

U širem smislu je djelatnost koja, osim same kupnje, uključuje planiranje, politiku nabave, odabir izvora nabave, praćenje izvršenja isporuke, preuzimanje materijala, kontrolu isporučenih materijala, razvoj odgovarajuće tehnike i metoda nabave te suradnju i koordinaciju rada sa svim akterima logističkog procesa.

Vaša ulazna logistička mreža uključuje sve što vam je potrebno za prijevoz, skladištenje i isporuku robe vašem poduzeću od drugih dobavljača. Ulazna logistika pruža sve što je vašem poslovanju potrebno za stvaranje gotovog proizvoda koji ćete na kraju prodati.

Glavni zadatak logistike nabave je osigurati raspoloživost robe, održavati i razvijati kapacitet dobave, kontinuirano opskrbljivati poduzeće potrebnim sredstvima za rad (u proizvodnim poduzećima), odnosno robom za daljnju prodaju (u trgovačkim poduzećima).

Rezultat kvalitetno odrađenog logističkog procesa je pravovremena isporuka i opskrba ispravnom robom i materijalima u potrebnoj količini do krajnjeg odredišta, uz što veću ekonomičnost.

Nabava svoje zadatke ispunjava tako što upoznaje dobavne kapacitete na sadašnjim tržištima i pomoću marketinških instrumenata utječe na dobavljače koji dostavljaju tražene proizvode.

Primjerice, imate situaciju u kojoj trebate pojačati proizvodnju. U tom slučaju trebate više radne snage za montažu, proizvodnju, zaprimanje robe i distribuciju. Vjerojatno ćete za sve trebati i veći prostor za skladištenje, što može zahtijevati dodatnu opremu za rukovanje većim količinama robe.

Da biste nabavili materijale ili potrebnu robu kojom ćete zadovoljiti potražnju, trebate usko surađivati ​​s dobavljačima kako biste uspostavili redovne isporuke.

Ulazna logistika uključuje sljedeće usluge:

 1. Utvrđivanje potreba za materijalima, sirovinama, proizvodima i uslugama

 2. Praćenje i istraživanje tržišta nabave

 3. Odabir dobavljača

 4. Ugovaranje cijena i uvjeta plaćanja s dobavljačima

 5. Stalno praćenje pridržavaju li se dobavljači ugovorenih uvjeta

 6. Carinsko posredovanje i carinsko skladištenje

 7. Upravljanje ulaznim transportom

 8. Upravljanje skladištenjem i zalihama

 9. Zračni, pomorski i cestovni prijevoz

Što je izlazna logistika?

Ako se promet robe odvija od proizvodne tvrtke do kupaca ili drugih tvrtki, taj se postupak naziva „izlazna logistika“ (engl. outbound logistics).

Izlazna logistika odnosi se na sustave prijevoza, skladištenja i isporuke koji vaše proizvode dovode do kupaca. Dok su neki subjekti u transportnoj industriji specijalizirani za ulaznu logistiku, drugi su specijalizirani za distribuciju i isporuku proizvoda.

Iako ulazna logistika u vaše poslovanje unosi sirovine, izlazna logistika vaše gotove proizvode dostavlja na njihova odredišta. Usmjeravanje proizvoda do vaših kupaca vrlo često zahtijeva premještanje robe u distribucijski centar u kojem se skladišti roba.

Izlazna logistika je skup logističkih aktivnosti tijekom transporta robe, koji predstavljaju kretanje materijala od poduzeća do vanjskog korisnika.

Ove aktivnosti uglavnom uključuju upravljanje transportom, rukovanje specifičnim teretima, integraciju zadataka i drugo.

Usluga izlazne logistike uključuje:

 1. Upravljanje prijevozom i dokumentacijom

 2. Skladištenje i distribuciju robe

 3. Osiguranje pošiljke tijekom prijevoza

 4. Praćenje prijevoza u stvarnom vremenu

 5. Upravljanje korisničkim servisom

 6. Pakiranje, otpremanje i praćenje pošiljki

Ključne razlike između ulazne i izlazne logistike

Za cjelokupnu strategiju upravljanja lancem opskrbe jednako su važni i ulazni i izlazni logistički procesi.

Iako proces ulazne logistike može uključivati ​​sve, od sirovina do alata, izlazna logistika prvenstveno se bavi konačnim proizvodima koji su spremni za krajnje potrošače.

Razumijevanje razlike između ulazne i izlazne logistike neophodno je za postizanje potpunog uvida u logističku mrežu.

Nekoliko je glavnih razlika između ulazne i izlazne logistike:

Ulazna logistika orijentirana je na prijevoz i skladištenje dolazne robe. Ulazna logistika odnosi se na kupnju, pohranu i distribuciju ulazne robe u proizvodnu jedinicu, dok izlazna logistika podrazumijeva prijenos, selekciju, pakiranje i prijevoz gotovih proizvoda potrošačima.

Kod ulazne logistike, sve se vrti oko pronalaženja i primanja materijala i njegovog upravljanja u organizaciji, a izlazna logistika se bavi kanalima distribucije i uslugama kupaca.

Ulazna logistika usredotočena je na iskorištavanje resursa i sirovina unutar proizvodnog ili montažnog pogona, dok izlazna logistika naglašava odljev gotovih proizvoda ili proizvoda iz tvrtke do krajnjeg potrošača.

Za razliku od ulazne logistike, u kojoj se interakcija odvija između dobavljača i tvrtke, u izlaznoj logistici se interakcija odvija između tvrtke i krajnjeg potrošača.

Kako optimizacijom ulaznih logističkih procesa povećati profitabilnost?

Najveći dio troškova tvrtke čini upravljanje lancem opskrbe. Često opskrbni lanac i logistički procesi unutar tvrtke nisu strateški dizajnirani nego se razvijaju s vremenom i vrlo rijetko kontroliraju.

Iako se pojmovi logistika i upravljanje lancem opskrbe često koriste naizmjenično, oni nisu sinonimi.

Ulazna i izlazna logistika imaju različite svrhe i različite logističke procese optimizirane da ispune ulogu svake logističke mreže.

Optimiziranje vaše ulazne logističke mreže uvelike može pojednostavniti poslovanje. Da biste razumjeli kako optimizirati svoju ulaznu logističku mrežu, morate imati potpunu sliku svakog pokretnog dijela mreže i razumjeti kako mreža funkcionira.

Za učinkovit rad vaše ulazne logističke mreže, morate razumjeti i optimizirati sve, od zaprimanja proizvoda od dobavljača pa sve do transporta tih proizvoda do vaših objekata i njihove distribucije.

Logistika aktivnosti nabave podrazumijeva širi aspekt od samog čina kupnje, odnosno preuzimanja sirovine, materijala, poluproizvoda, usluga i gotovih proizvoda.

Primjereno upravljanje aktivnostima nabave, uz metodologiju predviđanja potreba i upravljanja zalihama, često zahtijeva i posebna, specijalistička znanja.

Logistika nabave treba osigurati nekoliko ključnih aktivnosti:

 1. kontinuirani tijek robe, tj. sirovina, roba i usluga potrebnih za rad poduzeća

 2. svesti na minimum investicije i gubitke vezane uz zalihe

 3. održavati prikladne standarde kvalitete

 4. pronaći ili razviti prikladne dobavljače

 5. nabavljati potrebne predmete i usluge po najnižoj krajnjoj cijeni

 6. poboljšati konkurentnost poduzeća

 7. surađivati s drugim odjelima u poduzeću i ostvariti ciljeve nabave uz najniži stupanj administrativnih troškova.

Ulazni logistički proces stručnjaci smatraju „konačnom granicom“ za tvrtke koje žele smanjiti troškove prijevoza.

Racionalizacija ovog procesa složen je zadatak koji zahtjeva puno truda, kako upravitelja lanca opskrbe, tako i operatora skladišta.

Unaprjeđenje ulazne, ali i izlazne logistike važan je dio učinkovitog upravljanja lancem opskrbe svake tvrtke.

Snažan ulazni logistički postupak osigurava tvrtkama da rade s najboljim dobavljačima, dok učinkovit izlazni postupak kupce potiče da kupuju više.

Kako biste povećali učinkovitost, trebate razvijati standardne operativne postupke i što više koristiti različite mogućnosti tehnologije za postizanje vidljivosti u cijelom vašem opskrbnom lancu.

Bez obzira na veličinu tvrtke, prioritet koji dajete upravljanju lancem opskrbe, pomoći će vam u odabiru te prilagodbi strategija i tehnika koje odgovaraju vašem poslovanju.

Jeste li spremni za budućnost logistike koja optimizira troškove i olakšava poslovanje? Želite sigurnije, brže i jeftinije uvoziti i izvoziti svoju robu? Na Hubbig platformi možete pronaći optimalan prijevoz za vaše potrebe te uvesti i izvesti robu bilo gdje u svijetu.

Hubbig je osmišljen s ciljem da poveže sve sudionike prijevoza tereta na jednom mjestu i tako digitalizira cijeli proces logistike te smanji troškove i vrijeme potrebno za isporuku narudžbe.

Digitalna platforma Hubbig optimizirat će sve vaše obavezne logističke poslovne procese i pojednostavniti rukovanje dokumentima.

Opciju prijevoza možete birati usporedbom različitih ponuda prema cijeni, prijevozniku i trajanju prijevoza, dok kretanje pošiljke možete pratiti u stvarnom vremenu, od luke ukrcaja do krajnjeg odredišta.

Jednostavnom registracijom na stranici možete dobiti informativnu ponudu za prijevoz, carinjenje i dostavu vaše pošiljke. Ako vam ponuda odgovara, prijevoz možete naručiti u samo nekoliko jednostavnih klikova.

Hubbig je usredotočen na povećanje učinkovitosti, pouzdanosti i transparentnosti vaše logistike. Ubrzajte svoje poslovanje, smanjite troškove, uštedite vrijeme i postanite dijelom Hubbig digitalne platforme još danas!

0 comments

Comments


bottom of page