top of page

Koja su nova Incoterms® 2020 pravila?

Incoterms predstavlja skup unaprijed definiranih međunarodnih trgovinskih pravila koja je objavila Međunarodna trgovačka komora (ICC).

Ova pravila određuju ugovorne klauzule koje će se koristiti i definiraju uvjete prijevoza tereta, uključujući različite stupnjeve odgovornosti kupca i prodavatelja.

Njihovo uključivanje u ugovore o prodaji znatno smanjuje mogućnost nesporazuma koji bi mogli dovesti do pravnih komplikacija.

Svrha Incoterms 2020 pravila i termina ostaje olakšati vođenje globalne trgovine pružanjem standardnog skupa uvjeta koji jasno definiraju obveze prodavatelja i kupca.

Jedan od značajnijih dijelova Incotermsa su klauzule (pariteti) isporuke. One odlučuju kada odgovornost i rizici u prodaji robe prelaze s prodavatelja na kupca.

Incoterms je globalno priznati standard o upotrebi domaćih i međunarodnih trgovinskih pojmova. Cilj Incotermsa je trgovcima diljem svijeta pružiti sigurnost i jasnoću u poslovanju.

Važan je jer trgovačkim partnerima omogućuje da pomoću klauzula reguliraju: troškove i odgovornosti za bilo koji transportni put, mjesto i vrijeme predaje robe te odgovornost i sigurnosne obveze u slučaju oštećenja ili gubitka robe.

Kako se mijenja priroda međunarodne trgovine, tako se mijenja i potreba ažuriranja temeljnih pravila i propisa koji njima upravljaju. Pravila se revidiraju svakih deset godina, uzimajući u obzir trendove svjetske trgovine.

Od 1. siječnja 2020. na snagu su stupili uvjeti isporuke (pariteti) Incoterms 2020. Nova pravila Incoterms 2020 zamjenjuju dosadašnji Incoterms 2010. Opisana su na jednostavniji način, tako da ih mogu razumjeti korisnici iz industrije, a ne samo pravnici.

To za tvrtke znači izmjene međunarodne trgovinske klauzule i važne novine koje treba ispoštovati kod pripreme međunarodnih trgovinskih ugovora.

Što trebate znati kako biste integrirali nova pravila u svoje poslovanje

Najnovije ažuriranje Incotermsa uključuje jedanaest pravila koja su podijeljena u dva razreda. Prvi razred pravila možete primijeniti za bilo koji način prijevoza. Drugi razred pravila primjenjuje se ako su pomorske ili riječne luke mjesto isporuke robe.

Sedam pravila Incoterms® 2020 za sve vrste prijevoza:

  1. DPU (Delivered at Place Unloaded)

Uz dosadašnjih 11 pravila Incoterms 2020, novost je pravilo DPU. DPU Incoterms zamjenjuje stari DAT, uz dodatni zahtjev za prodavatelja da istovari robu s dolaznog prijevoznog sredstva.

Značajnija izmjena u Incoterms® 2020 u odnosu na izdanje za 2010. godinu je promjena naziva klauzule DAT (Delivered at Terminal - isporučeno na terminal) u DPU (Delivered at Place Unloaded – isporučeno na mjesto istovara).

DPU zadržava sve značajke uvjeta DAT. Naziv se mijenja zbog lakšeg definiranja mjesta isporuke pa više nije “terminal” nego “mjesto”. Prodavatelj preuzima dodatni rizik dopreme i istovara robe u imenovanom odredištu. To je jedino pravilo koje traži od prodavatelja da na odredištu istovari robu.

  1. FCA (Free Carrier)

Najznačajnija promjena u pravilima Incoterms 2020 odnosi se na FCA (franko prijevoznik). FCA sada omogućuje izdavanje teretnice, tj. pomorskog prijevoznog lista (Bill of Landing) nakon utovara robe na brod.

Pravilo FCA Incoterms 2020 donosi potencijalno rješenje - kupac i prodavatelj se u kupoprodajnom ugovoru mogu dogovoriti da kupac uputi prijevoznika da prodavatelju dostavi traženu teretnicu.

No, nema jamstva da će prijevoznik to učiniti. Čak i ako to učini, dokument se neće izdati prije nego što se roba stvarno utovari.

  1. CIF (Cost Insurance and Freight) i CIP (Carriage and Insurance Paid To)

Pravila Incoterms 2020 za CIF (cijena s osiguranjem i prevozninom) i CIP (prevoznina i osiguranje plaćeni) određuju nove standardne ugovore osiguranja i različitu zaštitu minimalnog osiguranja.

Raspodjela troškova između kupca i prodavatelja preciznije je navedena u jednom članku u kojemu su svi troškovi za koje su odgovorni i prodavatelj i kupac.

U pravilima Incoterms 2020, prodavatelj je odgovoran za kupnju više razine osiguranja. Za CIF se zahtjevi osiguranja nisu promijenili.

  1. FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) i DDP (Delivered Duty Paid)

Kod klauzula FCA, DAP, DPU i DDP dozvoljen je transport vlastitim prijevoznim sredstvima kupca ili prodavatelja.

FCA (franko prijevoznik), DAP (isporučeno mjesto), DPU (predano na mjesto - istovareno) i DDP (isporučeno ocarinjeno) sada uzimaju u obzir organizaciju transporta od strane kupca i prodavatelja umjesto da koriste treću stranku.

  1. EXW (Ex Works) i FCA (Free Carrier)

Novina kod klauzula EXW i FCA je da prodavatelj mora (na trošak i rizik kupca), kupcu pomoći pri dogovoru prijevoza (organizacije). Kod svih F klauzula (FAS, FCA i FOB) po novome vrijedi da prodavatelj dogovori prijevoz za kupca.

U Incoterms 2020 jasna su pravila podjele obveza i povezanih troškova. Sada je precizno dogovoreno tko kod pojedine klauzule snosi troškove izvoznog carinjenja i tko troškove uvoznog carinjenja.

Osim u klauzuli EXW i DDP, vrijedi pravilo da prodavatelj snosi troškove izvoznog carinjenja i s time povezane eventualne dozvole. Kupac preuzima sve uvozne troškove i s time povezane dozvole.

Četiri pravila Incoterms® 2020 za pomorski promet i promet unutarnjim vodama:

  1. FAS (Free Alongside Ship) - uz bok broda na odlaznom pristaništu

FAS znači da je prodavatelj ispunio svoju obvezu kada se roba nalazi pokraj plovila (primjerice, na rivi) kojeg je kupac naveo u imenovanoj luci otpreme.

Kupac je odgovoran za utovar robe u svom prijevozu i sve ostalo što je potrebno da bi roba stigla do krajnjeg odredišta.

  1. FOB (Free on Board) - franko brod, na odlaznom pristaništu

FOB znači da je prodavatelj ispunio svoju obvezu kada je roba ukrcana na plovilo koje je nominirao kupac u imenovanoj luci otpreme.

Kod FOB-a je prodavatelj odgovoran za utovar robe u prijevoz, dok je kupac odgovoran za sve ostalo što je potrebno da roba stigne do krajnjeg odredišta.

  1. CFR (Cost and Freight) - troškovi s vozarinom

Prodavatelj carini robu za izvoz i isporučuje je kada se nalazi na plovilu u luci otpreme. Rizik od gubitka ili oštećenja transfera robe je kada je roba ukrcana, tj. kada se nalazi na plovilu. Prodavatelj snosi troškove prijevoza do navedene odredišne luke.

Kupac preuzima rizik za robu od trenutka isporuke robe na brod u luci otpreme. U CFR-u, prodavatelj nema obvezu kupnje osiguranja za kupca pa bi bilo dobro da si kupac sam kupi dodatne police osiguranja.

  1. CIF (Cost Insurance and Freight) - cijena s osiguranjem i vozarinom

Prodavatelj isporučuje robu kupcu na brodu, u luci otpreme. Rizik od gubitka ili oštećenja prilikom transfera robe je kada se roba nalazi na plovilu.

Prodavatelj ispunjava obvezu kada prijevozniku isporuči robu, a ne kada roba dođe na odredište. Prodavatelj također snosi troškove prijevoza i osiguranja do određene odredišne ​​luke.

Sve međunarodne trgovinske transakcije imaju dvije ključne strane: kupca i prodavatelja.

Ovisno o tome kojoj stranci pripadate, morate paziti na vlastite interese i zaštititi ih, što znači da želite trgovati po povoljnim uvjetima.

U bilo kojem međunarodnom komercijalnom ugovoru uvijek mora biti definiran Incoterms pod kojim će se transakcija odvijati.

Ako ste kupac/uvoznik tereta, postoje određena Incoterms pravila koja idu u vašu korist. Trebate odabrati Incoterms koji vam pruža najveću kontrolu nad troškovima otpreme.

Odabir najboljeg Incoterms za kupca nije lak zadatak jer konačna odluka ovisi o mnogim čimbenicima - odnosu s prodavateljem i resursima koje imate.

Najbolji Incoterms za kupca

FOB (Free on Board) - franko utovareno na brod uz naznaku luke

FOB znači da je prodavatelj ispunio svoju obvezu isporuke kada izvozno ocarinjenu robu isporuči preko ograde broda u imenovanoj luci. Od tog trenutka sve troškove i rizike snosi kupac. Ovaj termin se koristi isključivo za pomorski i riječni transport.

Prednost izbora FOB Incoterms je njegova fleksibilnost. Možete odabrati put i vrijeme otpreme te pregovarati o cijenama s vašim špediterom. FOB je najčešće preporučen Incoterms za uvoznike i kupce.

EXW (Ex Works) - franko tvornica

EXW znači da je prodavatelj izvršio isporuku robe u trenutku kada je stavi na raspolaganje kupcu u svom objektu ili drugom naznačenom mjestu (skladištu, radionici). Prodavatelj ne mora izvozno ocariniti robu niti je utovariti na bilo koje prijevozno sredstvo.

Ovaj termin predstavlja minimalne obveze za prodavatelja koji ne snosi nikakve druge troškove. Kupac snosi sve troškove, rizike i odgovornost preuzimanja robe u prostoru prodavatelja.

Iako je dobra opcija za kupce, prilikom trgovanja pod EXW Incoterms, treba biti posebno oprezan jer bi se trebao koristiti samo u slučajevima kada je kupac upoznat s uvoznim zakonima zemlje.

DAP (Delivered at Place) - predano na mjesto, istovareno

Prodavatelj stavlja robu na raspolaganje kupcu na dolaznom prijevoznom sredstvu pripremljeno za iskrcaj. Prodavatelj snosi trošak i rizik dok roba nije isporučena, uključujući izvozne carinske formalnosti i tranzit kroz treću zemlju.

Kupac mora preuzeti robu te snosi rizik i trošak nakon što je roba isporučena. Cijena uključuje iskrcaj, uvozne formalnosti, carinu, porez i ostale troškove nakon uvoza.

Promjene u Incoterms 2020 pokušavaju ispuniti dva cilja. Prvi cilj je postići bolju jasnoću kako bi strankama omogućili odabir najpovoljnijih komercijalnih uvjeta. Drugi cilj je rješavanje brojnih pitanja u industriji koja su se pojavila od posljednjeg izdanja Incoterms 2010.

Incoterms pravila ne zamjenjuju kupoprodajni ugovor. Definiraju samo sljedeće: koja strana prodajnog ugovora mora organizirati isporuku, vremenski rok u kojem prodavatelj treba isporučiti robu kupcu te troškove koje snosi pojedina ugovorna strana.

Incoterms ne može riješiti sve uvjete prodaje, način, ni vrijeme plaćanja dogovoreno između prodavatelja ili kupca.

Također ne može odrediti koje dokumente prodavatelj mora dostaviti kupcu kako bi se olakšao postupak carinjenja u zemlji kupca, odgovornost za odgođenu isporuku niti mehanizme za rješavanje sporova.

Glavna prednost Incotermsa je smanjenje rizika

Zbog činjenice da zemlje imaju različite poslovne kulture i jezike, od iznimne je važnosti imati jasno napisan ugovor kako bi se smanjili nesporazumi.

Glavna korist Incotermsa je smanjen rizik kod transakcija. Ako ne znate kako Incoterms utječe na vaš teretni promet, dolazi do rizika koji bi vas mogao stajati od nekoliko tisuća dolara do potpunog bankrotiranja vašeg poslovanja.

Svaki Incoterms izvoznicima i uvoznicima pruža jasna pravila koja im pomažu pri razumijevanju vlastitih odgovornosti, pojašnjavaju siva područja u ugovorima. Ako se pravilno koriste, uvelike mogu olakšati poslovanje. Incoterms smanjuje rizik od pravnih komplikacija tako što kupcima i prodavateljima daje jedinstvenu osnovu za trgovinsku praksu.

Ako vaša tvrtka trguje na međunarodnoj razini, isporučuje ili prima pošiljke s inozemnog tržišta, trebali biste biti svjesni Međunarodnih trgovinskih uvjeta (Incoterms).

Incoterms su pravila trgovine koja u osnovi diktiraju točne uvjete isporuke između dviju strana. Ti uvjeti uključuju kako će se roba isporučiti, tko plaća, tko je odgovoran za osiguranje i tko postupa u određenim postupcima, poput utovara i istovara robe.

Najnovija verzija pravila Incoterms® 2020 dostupna je na web stranici Međunarodne trgovačke komore (ICC). Također je dostupna i Incoterms aplikacija. Revidirana pravila zaštićena su autorskim pravima i odražavaju najnovija događanja u komercijalnim transakcijama.

Informacije u ovom blogu služe samo kao izvor za upoznavanje s novim pravilima Incoterms® 2020 i nisu službena pravna ili puna definicija svakog Incotermsa. Kada obavljate određenu izvoznu transakciju, potičemo vas da provedete vlastiti dubinski nadzor te potražite pravni savjet.

Također se možete obratiti i nama u Hubbigu jer smo digitalna platforma koja prati trendove, primjenjuje nove tehnologije te svojim korisnicima pružamo stručnu pomoć, jednostavniju komunikaciju i brzo naručivanje prijevoza tereta.

0 comments

Commentaires


bottom of page