top of page

Koliko žena ima u pomorskoj industriji?

Priče o plovidbama svjetskim oceanima na velikim brodovima obilježile su pomorsku povijest u kojima glavnu ulogu oduvijek imaju muškarci. Ipak, često zaboravimo da mali, ali značajan dio ove povijesti čine i žene.

Početkom 1700. godine, smatralo se da žena na brodu donosi nesreću. Srećom, praznovjerje nije spriječilo mnoge hrabre žene avanturističkog duha da ostvare svoj san i otvore put današnjim ženama u pomorskoj industriji.

Rusija je prvu ženu, kapetanicu Annu Ivanovnu Schetininu, na more poslala još 1930. godine. Schetinina je prva žena kapetanica postala 1935. godine. Ruski potez motivirao je i druge razvijene zemlje da slijede ovaj primjer.

Pomorska inženjerka, prva u Velikoj Britaniji, bila je Victoria Drummond. Victoria je svoju karijeru započela 1918. godine kao pripravnica u Perthu.

Bio je to prvi korak na putu da postane prva pomorska inženjerka u Velikoj Britaniji. Tijekom Drugog svjetskog rata, zaslužila je brojne počasti za hrabrost na moru. Stoljeće kasnije, Viktorijina osobna bitka za osvajanje pomorske industrije tek se treba preslikati u rodnu ravnopravnost.

Važno je spomenuti i druge žene koje su dale svoj doprinos te pomogle rušenju predrasuda i otvaranju mogućnosti drugim ženama koje danas rade u pomorskoj industriji:

Grace O‘Malley (1530.-1603.) - jedna od najpoznatijih žena u pomorskom svijetu, u povijesti poznatija i kao žena „pirat“;

Ann Chamberlyne (1667.-1691.) - prva žena pomorac poznata u britanskoj povijesti;

Jeanne Baret (1740.-1807.) - prva žena koja je oplovila svijet prerušivši se u muškarca, pod imenom Jean;

Skipper Thuridur (1777.-1863.) - žena mornar, slavna kapetanica ribarskog broda na Islandu;

Mary Patten (1837.-1861.) - s 19 godina oplovila brodom iz Cape Horna u San Francisco. Bila je prva ženska zapovjednica američkog trgovačkog broda;

Helen de Pourtales (1868.-1945.) - švicarska jedriličarka koja je osvojila zlatnu medalju kao dio tima u muškom jedrenju;

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz (1936.-) - prva žena koja je samostalno oplovila svijet na svojoj jedrilici "Mazurek";

Naomi James (1949.-) - prva je žena koja je u 272 dana samostalno oplovila svijet preko Rta Horn;

Kay Cottee (1954.-) - najbolja svjetska jedriličarka koja je u 34. godini oplovila svijet na svojoj jedrilici "Blackmores First Lady".

Neravnoteža spolova

Muškarci oduvijek čvrsto dominiraju pomorstvom, ali žene su ovoj industriji donijele mekšu i nježniju stranu.

Broj žena koje rade u ovoj industriji je minimalan, a napori za poticanje žena da se zaposle u pomorstvu gotovo da i ne postoje. Jedan od najvećih izazova za žene na ovom području je borba protiv percepcije da su takvi poslovi stvoreni samo za muškarce.

Iako u pomorskom svijetu nedostaje pomorskih časnika, brodovlasnici još uvijek nisu spremni dodatno ohrabriti i potaknuti žene da se odluče za pomorsku profesiju.

Vrlo mali broj žena odlučuje se za ovakva zanimanja, a podrška koju pojedini brodari daju pri zapošljavanju žena za cilj ima samo ispunjenje zadanih kvota pa je sve ovo još uvijek na simboličnoj razini.

Od sveukupno 1,5 milijuna pomoraca, žene čine tek oko 2% svjetske pomorske radne snage.

Uloge koje su žene zauzimale u svijetu pomorstva uvijek su se odnosile na pomoćne službe, ali u zadnjih nekoliko godina, žene su konačno počele obavljati temeljne i upravljačke funkcije na brodovima i u lukama.

Unatoč sve većoj svijesti o neravnoteži spolova, napredak na području zapošljavanja žena na moru, još uvijek se sporo odvija.

„Više nego ikad prije, postoji potreba za ženama u pomorstvu i to se mora prepoznati. Suštinske, učinkovite promjene zahtijevaju vrijeme, suradnju i strpljenje”, kaže Despina Panayiotou Theodosiou, predsjednica Međunarodnog udruženja žena za isporuku i trgovinu (WISTA International) te izvršna direktorica ciparske pomorske kompanije Tototheo Maritime.

Aktivno djelovanje: Jesu li promjene u pomorskoj industriji na vidiku?

Unatoč napretku kojeg su postigle Međunarodna pomorska organizacija (IMO) i druge međunarodne organizacije, još uvijek je mala vjerojatnost da će većina brodarskih tvrtki zaposliti ženu.

Međutim, postoji nekoliko brodarskih tvrtki koje su napredovale po pitanju ravnopravnosti i raznolikosti spolova i koje su zaposlile više žena.

Postepeno se uklanjaju prepreke ženama koje rade u pomorskom sektoru, ali na ovom je području potrebno učiniti još puno više.

Primjerice, IMO ženama omogućuje pristup pomorskom obrazovanju i osposobljavanju, kao i stvaranje profesionalnih mreža za žene u različitim regijama diljem svijeta.

Kada je u pitanju zapošljavanje i napredovanje žena na rukovodećim pozicijama, potrebno je više pozitivnih primjera iz prakse i stvaranje inovativnih radnih mjesta kako bi se što uspješnije privukli najbolji talenti sljedeće generacije.

"Ovo je industrija na koju se još uvijek gleda kao na svijet za muškarce. Brzo ćemo započeti s malim pobjedama, ali velike promjene trajat će idućih 15 godina", rekla je Susan Cloggie-Holden, glavna direktorica i prvakinja Kraljevske pomoćne flote (RFA).

Kako pridobiti više žena u pomorskom sektoru?

Obrazovanje i snažnija podrška ženama ključni su kako bi nastavile raditi i napredovati u ovom sektoru.

Međunarodna pomorska organizacija (IMO) 1988. godine pokrenula je program pod nazivom “Žene u pomorstvu”, a redovito organizira događanja na ovu temu diljem različitih zemalja te pruža podršku ženama u pomorskim udruženjima.

Tako je tema Svjetskog dana pomorstva za 2019. godinu bila „Osnaživanje žena u pomorskoj zajednici“. Ovo je pružilo priliku da se podigne svijest o važnosti rodne ravnopravnosti i istakne važan doprinos žena diljem svijeta pomorskom sektoru.

"Pristup regionalnim udrugama mogao bi smanjiti neke institucionalne barijere i kulturnu stigmu s kojima se suočavaju žene koje uđu u pomorsku industriju", kaže Helen Buni, voditeljica programa u IMO-u.

Radhika Menon, prva indijska kapetanica trgovačke mornarice, pokrenula je Međunarodnu zakladu za žene u pomorskoj industriji kako bi podigla svijest o ovoj profesiji, zaštitila ženska prava i ženama pružila podršku.

Izazovi povezani sa spolom još uvijek su problem jer je ženama teško uravnotežiti posao i privatni život te pristupiti liderskim mogućnostima. U odabiru pomorstva kao svoje karijere, žene uglavnom nemaju odgovarajuću potporu obitelji i društva.

Upravo je nedostatak podrške jedan od razloga zašto se žene razočaraju i na kraju odustanu od pomorske karijere.

Postoji svijest o problematici, ali pomorska industrija u ovom području nije postigla puno napretka u posljednjih 25 godina.

Glavne brodarske tvrtke, poput Maerska i Hapag-Lloyda, prepoznaju potrebu za diverzifikacijom radne snage i pružanjem podrške ženama.

Primjerice, grupa od 25 pomorskih pripravnika Hapag-Lloyda broji čak sedam mladih žena (28%) na trogodišnjem pripravničkom stažu u Njemačkoj. One će postati brodske mehaničarke, nautičarke i tehničke službenice.

Privlačenje žena također je prioritet danskog konglomerata A. P. Moller-Maersk. "Pomorstvo je industrija kojom dominiraju muškarci, a našoj je kompaniji izazov da se ženski talenti pridruže u što većem broju", navela je ova kompanija.

Povijesna plovidba: Prvi brod kojim je upravljalo 26 žena

Prvo putovanje brodom koje su vodile žene počelo je upravo na Dan žena, 8. ožujka 2020. godine. Dvadeset i šest žena držalo je većinu visokih časničkih i rukovodećih položaja na kruzeru "Celebrity Edge".

Ovaj povijesni događaj imao je za cilj povećati ravnopravnost spolova u pomorskoj profesiji. Tvrtka Celebrity Cruises, koja je organizirala putovanje, tvrdi da su od 2015. godine broj ženskih službenika palube povećali s 3% na 22%.

Tim od 26 žena iz 17 različitih država na najvišim rukovodećim položajima u brodskoj zapovjednoj strukturi vodila je američka kapetanica Kate McCue.

"Svi smo motivirani da smanjimo rodni jaz u kompaniji. Posljednjih nekoliko godina naporno smo radili kako bismo u našoj industriji zaposlili što više žena", izjavila je Lisa Lutoff-Perlo, predsjednica i izvršna direktorica tvrtke.

Kada je riječ o ljudskim resursima u pomorstvu i prometu, prvenstveno se misli na muškarce jer se smatra da su ovi poslovi namijenjeni upravo muškom spolu. U području pomorstva i prometa, žene su još uvijek nedovoljno zastupljene.

Srećom, danas je i ženama omogućeno jednako obrazovanje, imaju jednaku stručnu spremu te su osposobljene za donošenje i provođenje svih odluka i upravljačkih funkcija.

Bolji ishodi za zapošljavanje i zadržavanje žena započinju obrazovanjem, osposobljavanjem, zakonodavstvom i podrškom ženama, ali i muškarcima, u pomorskoj industriji. Koraci su mali, ali ide se u dobrom smjeru.

More tretira sve jednako i ne poznaje ni rod ni spol. Najvažnije za pomorsku industriju je da je osoba, žena ili muškarac, obrazovana, konkurentna i vješta u svom poslu.

Danas su sve veće potrebe da se logističke kompanije dodatno tehnološki osposobe i pruže digitalizirane usluge pa će i potreba za različitim radnim mjestima postati veća.

Industrija mora napredovati i težiti prema autonomiji, a u tome će veliku ulogu imati stručnost pomorskog sektora pa je krajnje vrijeme da ravnoteža spolova u ovoj industriji doživi značajne pozitivne promjene.

Žena na vrhu brenda digitalnog špeditera

Baš kao i u pomorstvu, špedicija je još jedna u nizu industrija kojom dominiraju muškarci.

U sektoru špedicije žene su također zastupljene u vrlo malom broju. Cijela industrija, uključujući skladištenje i uredske pozicije, zapošljava oko 92-94% muškaraca.

U inat statistici, vodeću poziciju na digitalnoj platformi Hubbig ima mlada, obrazovana i uspješna žena, Dragana Lipovac. S više od 11 godina iskustva u dvije međunarodne špediterske tvrtke u kojima je radila kao voditeljica prodaje, spremno se uhvatila u koštac s problemima špediterske industrije.

Unatoč slabijoj zastupljenosti žena u pomorstvu i špediciji, Dragana je našla svoje mjesto u industriji kojom dominiraju muškarci.

Shvatila je da u poslu kojim se bavi ima prostora za napredak i pojednostavljenje kompliciranih procedura te došla na ideju o aplikaciji koja bi riješila birokratske muke. Tako je nastao Hubbig, web platforma koja malim i srednjim špediterima omogućuje da oglase svoje usluge prijevoza.

Hubbig povezuje autoprijevoznike, brodare i aviokompanije direktno s klijentima, a korisniku je cijelo vrijeme dostupno praćenje tereta na brodu, kamionu i tijekom carinjenja. Aplikacija omogućuje uvid u sve troškove, kao i termine dostave na pojedine lokacije.

Procesi u logistici su prilično složeni i opširni. Različite zemlje traže različite dokumente i naplaćuju različite naknade. Ideja je bila klijentima olakšati snalaženje i pružiti cjelokupan proces na jednom mjestu, a upravo je to Dragana uspješno ostvarila.

Naša je misija osnažiti i potaknuti špeditere da koriste tehnologiju i omogućiti im da se razviju u špeditere digitalnog doba. Isprobajte Hubbig i uvjerite se u sve prednosti digitalne špedicije!

Comments


bottom of page