top of page

Nova EU Uredba za digitalni prijevoz donosi uštede do 27 milijardi eura

Tehnološki trendovi i promjene utječu na svaki segment društva i gospodarstva pa tako i na prometni sektor.

Kako bi opstali i zadržali svoju poziciju u području inovacija i digitalizacije, Europska Unija i njezini industrijski sektori moraju se suočiti s novim izazovima.

Gotovo 99% sveukupnog prekograničnog prijevoza u EU barem u jednoj od faza prijevoza tereta i dalje uključuje dokumente u papirnatom obliku, a na obradu tih informacija utroši se čak 380 milijuna sati.

Posljedica toga je smanjena učinkovitost svih sudionika na tržištu u prometnom i logističkom lancu te nepovoljan utjecaj na okoliš.

U posljednjih 20 godina, ukupni prijevoz tereta u Europskoj Uniji povećao se za gotovo 25%.

Prema procjenama Europskog parlamenta, do 2050. godine očekuje se porast ukupnog prijevoza tereta za više od 50% pa će papirnata dokumentacija u skorijoj budućnosti postati ozbiljan problem.

U sljedećih nekoliko godina na snazi će biti značajne promjene za operatere kamiona i njihove vozače.

Ove promjene uključuju nekoliko Uredbi koje bi trebale poboljšati radne uvjete i unaprijediti procese poslovanja. Jedna od njih je i eFTI Uredba (Uredba EU 2020/1056 o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta), tema ovoga članka.

Europski parlament nekoliko je puta pozivao na jači poticaj elektroničke dokumentacije u teretnom prijevozu.

Parlament je također apelirao na pojednostavljen, neometan, transparentan, siguran i pouzdan prijenos digitalnih informacija između poduzeća, potrošača i nadležnih tijela u tom sektoru.

Da bi uštedjela vrijeme i novac, Europska Unija je konačno odobrila propise o elektroničkim dokumentima o teretnom prijevozu (eFTI).

Na temelju prijedloga Europske komisije, Europski parlament i Vijeće Europske unije odobrili su novu Uredbu o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta (engl. Electronic Freight Transport Information), koja je objavljena u Službenom listu EU.

Papirnata dokumentacija predstavlja značajan administrativni teret te dodatni trošak za logističke operatere i srodne industrije (poput trgovine i proizvodnje). Posebno je nepovoljna za mala i srednja poduzeća te ima negativan utjecaj na okoliš.

Cilj ove uredbe o prijevozu je potaknuti digitalizaciju teretnog prijevoza i logistike kako bi se smanjili administrativni troškovi, poboljšale izvršne sposobnosti nadležnih tijela te povećala učinkovitost i održivost prijevoza.

Uredba će na snagu stupiti u kolovozu 2024. godine i njome će se uspostaviti pravni okvir prema kojem će operateri cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prijevoza dijeliti informacije s izvršnim organima u elektroničkom obliku.

Ovo je presudan korak koji će cestovnom prijevozu tereta unutar EU donijeti značajne koristi.

Nove zakonske odredbe uspostavljaju jedinstveni pravni okvir za elektroničku razmjenu regulatornih informacija između gospodarskih subjekata i nadležnih tijela. Ovo bi trebalo uštedjeti administrativne troškove u iznosu od nekoliko desetaka milijardi eura.

Uredbom se utvrđuju uvjeti pod kojima nadležna tijela moraju primiti informacije u elektroničkom obliku.

Glavni je uvjet da gospodarski subjekti za elektroničku razmjenu informacija s nadležnim tijelima upotrebljavaju sigurne i certificirane platforme koje se temelje na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (ICT).

Učinkovitost teretnog prijevoza i logistike presudna je za rast i konkurentnost gospodarstva Europske unije, funkcioniranje unutarnjeg tržišta te socijalnu i ekonomsku koheziju svih regija EU.

Prednosti informacija u elektroničkom obliku

Dva glavna uzroka sporijeg uvođenja elektroničkih dokumenata o prijevozu do sada su bila nedostatak priznavanja pravne jednakovrijednosti elektroničkih dokumenata kod nadležnih tijela i rascjepkano informatičko okruženje bez utvrđenih i interoperabilnih sustava.

Toj se praksi polako nadzire kraj jer se u Europi trenutno koristi sve veći broj IT rješenja za razmjenu informacija o prijevozu tereta.

Nekompatibilnost ovih rješenja često dovodi do toga da vozači daju prednost papirnatim dokumentima, što je skup i dugotrajan proces.

Kao jedinstveni pravni okvir, eFTI će standardizirati upotrebu informacija u elektroničkom obliku. Ovo će potaknuti prijevoznike da prijeđu na digitalna rješenja, olakšati provođenje zakona i smanjiti vrijeme čekanja tijekom inspekcija.

Nova uredba je prvi korak za daljnju digitalizaciju prijevoza, kao što je bio eCMR protokol kojeg su ratificirale sve članice Europske unije.

Korištenje eCMR-a (elektronička verzija teretnog lista) umjesto njegove papirnate alternative (CMR), do sada se pokazalo jeftinijim i učinkovitijim.

Konvenciju CMR izradio je UN 1956. godine s ciljem pružanja jedinstvenog pravnog okvira za nacionalni i međunarodni cestovni prijevoz tereta. Od rujna 2019. ratificiralo ju je 45 država.

U veljači 2008. godine, CMR konvenciji je dodan e-protokol (tzv. eCMR). E-protokol pruža pravni okvir i standarde za upotrebu elektroničkih sredstava za evidentiranje CMR teretnog lista.

Prema procjenama Europske komisije, smanjenje administrativnog dijela posla zbog upotrebe digitalnih obrazaca operaterima će uštedjeti do 27 milijardi eura u sljedećih 20 godina.

Ekonomski utjecaj pandemije COVID-19 na prijevoz robe u Europi procjenjuje se na 64 milijardi eura za 2020. godinu pa tako ovaj oblik uštede pružateljima usluga predstavlja veliko olakšanje.

Očekuje se da će digitalizacija teretnog prijevoza i logistike na ovaj način dovesti do značajnih administrativnih ušteda, kako za tvrtke, tako i za vlasti.

Nova eFTI uredba povećat će učinkovitost svih vrsta prijevoza, smanjiti troškove operatera, pojednostaviti proces i provedbu prijevoza te ukloniti jezične barijere.

Ovo je dobra odluka za transportnu i logističku industriju jer će značajno poboljšati učinkovitost prijevoza na unutarnjem tržištu EU.

Korištenje eFTI platforme gospodarskim subjektima osigurava zajamčeno prihvaćanje regulatornih informacija, a nadležnim tijelima pruža pouzdan i siguran pristup tim informacijama.

Cjelovit tekst Uredbe 2020/1056 možete preuzeti ovdje.

Usklađena razmjena podataka

Europska komisija će do 2022. godine razviti tehničke specifikacije za eFTI platformu.

EK će također biti zadužena za razvoj tehničkih specifikacija, poput funkcionalnih zahtjeva za eFTI platforme i pravila za prijenos, obradu i zaštitu podataka.

Države članice tada će imati 30 mjeseci za uspostavu elektroničke platforme za razmjenu informacija.

Kako bi dokazale sukladnost sa zakonskim zahtjevima, tvrtke će imati mogućnost dostave dokumentacije putem certificirane platforme, a Uredba obvezuje sva nadležna tijela javne vlasti da te podatke prihvate u elektroničkom obliku.

Digitalizacija teretnog prijevoza uštedjet će tvrtkama značajne troškove te ga učiniti održivim i učinkovitijim. Međutim, to ne podrazumijeva obvezu prijevoznika da koriste samo elektroničke dokumente.

Plan je da do kolovoza 2024. godine svi prijevoznici u državama članicama EU imaju mogućnost dostaviti informacije u elektroničkom obliku koristeći usklađen format.

Predanost svih država članica i definiranje tehničkih specifikacija koje su prilagođene potrebama operatera bit će ključ za uspješnu implementaciju ovih propisa.

Kao sudionik EU digitalnog transportnog i logističkog foruma (DTLF), IRU (Međunarodna unija cestovnog prometa) će raditi na tome da se eFTI platforme implementiraju na način koji je pragmatičan za operatere.

Digitalizacija, Big Data i nove tehnologije mogu promijeniti način na koji se organizira i upravlja prometnim tokovima, generiraju poslovne mogućnosti i otvaraju putevi za inovacije, nove usluge i poslovne modele.

Korištenjem mogućnosti koje nude digitalne tehnologije, cilj je potaknuti rast, konkurentnost, radna mjesta i unutarnje tržište.

Ovakvi bi alati u prometnom sektoru mogli poboljšati upotrebu postojećih resursa, omogućiti bolju suradnju između aktera opskrbnog lanca, bolju vidljivost opskrbnog lanca, upravljanje prometom i tokovima tereta u stvarnom vremenu. Također bi mogli pojednostaviti i smanjiti administrativno opterećenje, uz veću učinkovitost i smanjenje troškova.

Da bi se iskoristile sve navedene koristi, prijevoz bi trebao postati digitalan. Elektronički podaci trebali bi nesmetano prolaziti kroz opskrbne lance, uključujući razmjenu podataka s javnim vlastima i između poduzeća.

Prednosti korištenja digitalne platforme

U korak s digitalizacijom ide i digitalna platforma Hubbig na kojoj možete potražiti i naručiti optimalan prijevoz u samo nekoliko klikova.

Platforma sama automatizira traženje optimalne opcije za prijevoz određenog tereta. Ako naručite online, slijedi i automatizacija cijelog toka putovanja pošiljke i dokumenata, čime se smanjuju koraci u komunikaciji.

Teret koji se prevozi na brodu i kamionu te tijekom carinjenja korisniku je dostupan na zaslonu računala, što predstavlja potpunu inovaciju u industriji.

Hubbig platforma logističarima pronalazi nove klijente, a klijentima (korisnicima usluga prijevoza i špedicije) daje na izbor veći broj logističara čije usluge mogu odabrati i koristiti.

Aplikacija radi tako da klijent koji traži transport tereta dobije na izbor više ponuda za traženu relaciju te izabere najbolju ponudu prema kriterijima cijene, tranzitnog vremena te recenzija.

Najveća prednost je što se dokumentacija za određeni nalog nalazi na jednom mjestu pa ne morate trošiti vrijeme pretražujući ulazni pretinac elektroničke pošte.

Platforma će vam također omogućiti da smanjite komunikaciju putem elektroničke pošte za 70% i tako znatno uštedjeti vrijeme. Svi potrebni dokumenti su postavljeni online i dostupni svim sudionicima te su vezani uz određeni nalog.

Na našoj platformi nema skrivenih troškova i nema iznenađenja. Isprobajte aplikaciju već sada, olakšajte svoje poslovanje i uštedite vrijeme prilikom organizacije prijevoza tereta.

Ako imate pitanja u vezi naše platforme ili želite dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte jer imamo sva potrebna rješenja za prijevoz vaše pošiljke na jednom mjestu!

0 comments

コメント


bottom of page