top of page

Povijest logistike i njezin značaj u današnjem svijetu

Logistika i distribucija danas su prilično komplicirani sustavi, no pojavili su se godinama prije u puno manje naprednim oblicima. Kratki osvrt na povijest logistike može nam puno toga otkriti.

Osim što je presudna za gospodarski rast, logistika je važan faktor uspjeha u bilo kojoj industriji. U sektoru otpreme i prijevoza glavni je dio poslovanja.

Logistika se definira kao učinkovito planiranje i primjena informacija, proizvoda i usluga u opskrbnom lancu. Od početne do krajnje točke, logistika podržava opskrbu, skladištenje i kontrolu materijala te informacija između dobavljača i kupaca.

Logistika se odnosi na kretanje i transport proizvoda ili usluga na određeno mjesto prema dogovorenom vremenu i po najnižim troškovima. Drevni rimski, grčki i bizantski ratovi temelj su današnjih logističkih sustava.

Rimsko carstvo razvilo je vrlo učinkovit logistički sustav za opskrbu svojih legija. Vojni časnici zvani „logistikas“ bili su odgovorni za osiguravanje opskrbe i raspodjele sredstava kako bi vojnici mogli učinkovito napredovati.

Povijest logistike

Tijekom srednjeg vijeka korišteni su razrađeniji sustavi opskrbe, ceste i skladišta. Utvrde i dvorci postali su skladišta koje je podržavala ekonomija okolnih sela. Tijekom industrijske revolucije logistika je uvelike napredovala razvojem željeznica i brodova.

Logistika je relativno mlada znanost, no dokazi o njezinoj primjeni potječu još iz davne 1670. godine i vežu se uz opskrbu vojske. Dokaz tome su vojni dokumenti Ludwiga XIV, koji je logistiku koristio za opskrbu i transport vojničkih trupa, za naoružanje, prehranu i opremu.

Prvi svjetski rat dodatno je pojačao industrijske sposobnosti. Motor s unutarnjim izgaranjem pomogao je razvoju motornog prijevoza. Tijekom Drugog svjetskog rata logistika se još brže razvijala. Vojna logistika Sjedinjenih Američkih Država i njezinih saveznika pokazala se prevelikim zalogajem za njemačku vojsku.

Vojska SAD-a osigurala je da se zalihe njihovim vojnicima pružaju u pravo vrijeme na pravom mjestu, dok je njemačka vojska imala većih problema s opskrbom. Također, SAD je nastojao pružati te usluge na optimalan i najekonomičniji mogući način.

Razvijene su najbolje raspoložive opcije za izvršenje logističkih zadataka. U to vrijeme se razvilo nekoliko vojnih logističkih tehnika koje su još uvijek u upotrebi, no u puno naprednijim oblicima.

Nakon Drugog svjetskog rata logistika se premjestila iz ratovanja u poslovanje. Distribucija proizvoda, skladištenje, planiranje proizvodnje te uslužnost kupcima danas su vrlo bitni aspekti logističkih procesa.

Sredinom 20. stoljeća logistika ulazi u gospodarsko - znanstveno područje. U zemlje Zapadne Europe došla je osamdesetih godina, u vrijeme kada ponuda dobara nije mogla pratiti potražnju.

Kronološki prikaz razvoja logistike:

 1. logistika je odigrala ključnu ulogu u pobjedama u drevnim rimskim, grčki i bizantskim ratovima

 2. Francuska, 17. stoljeće: logistika kao vojna doktrina u opskrbi vojske potrebnim sredstvima, hranom i naoružanjem

 3. 1844., francuski inženjer Jules Dupuit: ideja zamjene transportnih troškova za troškove zaliha

 4. SAD, kraj 19. stoljeća, logistika uvedena u vojničku literaturu

 5. sredinom 20. stoljeća izraz je iz vojnog ušao u gospodarsko - znanstveno područje.

 6. smatra se da razvoj suvremene logistike započinje 1960-ih kada se boljim povezivanjem organizacijskih funkcija poduzeća nastoje smanjiti troškovi.

 7. 1961. godine, prva knjiga iz područja poslovne logistike orijentirana na fizičku distribuciju.

 8. druga polovica 20. stoljeća, logistika se afirmira kao znanost i gospodarska aktivnost u puno širem i suptilnijem značenju.

Značaj logistike u uspješnom poslovanju

Cijela industrija nastala je iz premještanja proizvoda od točke A do točke B. Mnoge tvrtke se sada oslanjaju na „outsourcing“ za neke ili sve aktivnosti upravljanja opskrbnim lancem, što je rezultiralo razvojem „third-party“ logističkih tvrtki za učinkovit transport i praćenje robe.

Logistika je kroz povijest uvelike evoluirala. Logističari danas obavljaju svoje dužnosti i odgovornosti na temelju svojeg obrazovanja, vještina i prijašnjih iskustava pa čak i intuicije.

Te vještine se njeguju težnjom za kontinuiranim poboljšanjem organizacije poslovanja. Logističar osigurava da tvrtka ima koristi od učinkovitog sustava logističkog upravljanja. Također, važno je osigurati pravovremeno pružanje proizvoda i usluga, ali uz prihvatljivu cijenu.

Razumijevanje važnosti logistike za sveukupni uspjeh tvrtke ključno je za poslovne lidere. Tvrtke moraju zapošljavati logističare s adekvatnim znanjem kako bi osigurali održiva poboljšanja u području upravljanja opskrbnim lancem.

Glavni fokus logistike ranih šezdesetih, a posebno za vrijeme gospodarske recesije ranih sedamdesetih, bio je pažljiv pogled na mehanizme koji bi pomogli u optimizaciji procesa te poboljšanju sustava i tehnika upravljanja rizicima.

Uvođenje računarstva u osamdesetima logistiku je podignulo na potpuno novu razinu te donio ogroman napredak i revolucionizirao opskrbu kakvu danas poznajemo.

Što je donijela globalizacija devedesetih?

Devedesete godine preokrenule su čitav logistički ekosustav i donijele inovativne operativne sheme, bolje razumijevanje i očekivanja kupaca, digitalnih kanala te veću produktivnost i funkcionalnost.

Porastom globalizacije 1990-ih godina, tvrtke su počele eksponencijalno uvoziti i izvoziti, a prijevoz je postao važan čimbenik poslovanja kada je riječ o troškovima i vremenskoj učinkovitosti.

U ovom su razdoblju tvrtke međusobno bile u svojevrsnom nadmetanju oko toga tko će isporučiti ​​robu u rekordnom vremenu. Upravo je ovo natjecanje i ovo doba globalizacije oblikovalo današnju logistiku.

Druga polovica prošlog stoljeća odigrala je važnu ulogu u povijesti logistike. Ciklus se nastavio pojavom e-trgovine te digitalizacijom globalnog tržišta.

Logistički razvoj tijekom godina donio je brojne prednosti i mogućnosti:

 1. Razvoj novih proizvoda

 2. Više inovacija

 3. Novi izvori prihoda

 4. Dinamičniji, sigurniji i interaktivniji opskrbni lanci

 5. Poboljšan pristup podacima i informacijama u stvarnom vremenu

 6. Agilniji i učinkovitiji procesi i operacije

 7. Povećana kontrola, vidljivost i suradnja

 8. Učinkovitije donošenje odluka

 9. Poboljšana reakcija na tržišne uvjete (elastična logistika)

 10. Brže mogućnosti planiranja i izvršavanja operacija

 11. Smanjeno vrijeme plasiranja proizvoda na tržište

 12. Bolja uslužnost i zadovoljstvo kupaca

Logistika danas

Logistika kakvu poznajemo danas puno više odgovara komercijalnoj strani prijevoza robe. Neovisno o zemljama, državama i udaljenosti, logistika je u nekom obliku prisutna bilo gdje.

21. stoljeće donijelo je puno noviteta u svijet logistike. S novim, brzim i učinkovitim tehnologijama, logistika se iz godine u godinu sve više poboljšava. Kao rezultat, vidimo cjelovit i složen proces, a logistika je postala umjetnost u kulturi ekonomije.

Logistika se u posljednjih dvadeset godina razvila više nego u čitavoj povijesti prije i postala važan čimbenik u gospodarstvu jedne države. Potražnja korisnika za praćenjem i brzinom isporuke nikad nije bila veća, a očekivanja kupaca utječu na svaki dio opskrbnog lanca.

Jednako tako, rješenja za isporuku i upravljanje logistikom čine globalne lance opskrbe pametnijima, bržim, održivijim te više orijentiranim na klijente.

Čimbenici koji su utjecali na ubrzan razvoj logistike:

 1. globalizacija i koncentracija gospodarskih aktivnosti

 2. internacionalizacija proizvodnje i trgovine

 3. jačanje konkurencije

 4. ubrzani razvoj i modernizacija prometne infrastrukture i transportnih tehnologija

 5. povećanje kupovne moći

 6. jačanje demokratizacije

Transformacija tradicionalne logistike

Od početka e-logistike, tradicionalna logistika bilježi stalan pad broja kupaca i korisnika. Bio je to poticaj da se usvoje ekonomičniji i učinkovitiji sustavi e-logistike i u skladu s tim prilagode postojeći sustavi.

Suradnja opskrbnih lanaca danas je goruća tema. Tvrtke koje koriste inovativna digitalna rješenja za učinkovitu suradnju diljem opskrbnog lanca svjesne su njihovih velikih poslovnih prednosti. Neke od prednosti su:

 1. Smanjenje troškova do 35%

 2. Do 50% niži ugljični otisak

 3. Povećana preciznost predviđanja (do 25%)

 4. Smanjenje zaliha do 20%

 5. Do 10% smanjenja radne snage u administraciji

 6. Poboljšana razina usluge i zadovoljstvo korisnika

Budućnost logistike je u digitalnim opskrbnim mrežama, a poticanje digitalne logistike nastavit će se i u idućih nekoliko godina.

Učinkoviti logistički procesi 21. stoljeća

Logistička poduzeća u današnje vrijeme sve više integriraju ciljeve održivog razvoja u svoje poslovanje. Jedan od važnih čimbenika danas je i briga o okolišu, odnosno cjelokupnoj održivosti poslovanja i društva.

S ciljem smanjenja ekološkog opterećenja transportnih i opskrbnih lanaca, industrija se okreće zelenoj logistici, odnosno zelenim/održivim lancima opskrbe.

Prednosti integracije održivosti u upravljanje opskrbnim lancima su:

 1. jačanje ugleda tvrtke

 2. smanjenje troškova opskrbnih lanaca na dugi rok

 3. povećanje inovativnosti proizvoda i procesa, što generira dodatne izvore prihoda

 4. povećanu lojalnost kupaca

Fleksibilna rješenja za integraciju i vidljivost opskrbnog lanca pomažu logističkim tvrtkama prilagoditi se tržišnim fluktuacijama.

Elastična logistika je novi koncept u logističkom okruženju. Odnosi se na mogućnost proširenja, ali i smanjenja logističkih mogućnosti kako bi se uskladili sa zahtjevima bilo koje situacije unutar logističke operacije. Tvrtkama omogućuje isporuku robe na vrijeme, sa što nižim troškovima, bez obzira na porast potražnje.

To je sa sobom donijelo mnoge prednosti poput:

 1. Povećanja korisničkog iskustva

 2. Pregleda opskrbnog lanca u stvarnom vremenu

 3. Povezivanja svih poslovnih procesa

 4. Pružanja agilnosti i skalabilnosti usluge

Kako se napredak u transportnoj i logističkoj tehnologiji nastavlja razvijati, inovativni lideri u opskrbnoj industriji prihvaćaju ove opcije i umrežavaju svoje operacije unutar otvorenih logističkih mreža. Tako zadovoljavaju očekivanja svojih klijenata te poboljšavaju svoj položaj na tržištu.

Kako poboljšati performanse vaše logistike?

Bez obzira na to što donosi budućnost, logistika će i dalje imati značajnu ulogu u našim životima. Kako lanac opskrbe postaje sve važniji, logističke tvrtke pružaju niz uslužnih rješenja, od planiranja do upravljanja zalihama.

Logistika se često navodi kao sektor koji ima najviše koristi od digitalizacije. Od društvenih medija do chatbota i platformi za e-trgovinu, klijentima je uvelike olakšan kontakt s dobavljačima. U današnje vrijeme imperativ je pružiti pravovremenu, profesionalnu i informativnu korisničku podršku klijentima diljem svijeta.

Digitalna platforma Hubbig kombinira brojne metode prijevoza i logistike kako bi pomogli svojim korisnicima da uspješno posluju i napreduju u globalnom krajoliku koji se neprestano mijenja.

Da biste opstali na konkurentnom tržištu, važno je kombinirati nove tehnološke mogućnosti i osigurati kvalitetnu uslugu transporta robe.

Jeste li imali priliku isprobati Hubbig aplikaciju i uvjeriti se u jednostavnost brze i sigurne otpreme vaše pošiljke?

0 comments

Comentários


bottom of page