top of page

Kako se izračunavaju tarife za prijevoz tereta?

Razvoj gospodarstva utjecao je na veću potrebu za prijevozom, a samim time i prijevoznicima koji će brzo, sigurno i jeftino dostaviti robu na bilo koje mjesto u svijetu.

Prijevozni kapaciteti često znaju nadmašiti potražnju, što dovodi do veće konkurencije. Do ispravnih cijena prijevoza, prijevoznik treba doći na stručan način. Da bi osigurao uspješno poslovanje, mora znati ispod kojih cijena ne smije ići.

Cijene prijevoza ovise o organiziranosti prijevoznika, tehničkoj opremljenosti i utjecaju cijena svakoga pojedinog troška na konačnu vrijednost prijevozne usluge.

Kako definirati cijenu prijevoza?

Riječ tarifa nastala je od imena gradića Tarifa kod Gibraltarskog tjesnaca. U njemu su se naplaćivale naknade za prijelaz s afričkog na europski kontinent.

Pojam tarifa prvi se put pojavio razvojem željeznice te željezničkog tarifnog sustava sredinom 19. stoljeća. Kasnije se počela primjenjivati i u drugim prometnim granama.

Definira se kao sistematski pregled određenih davanja, odnosno cijena za pruženu uslugu.

Kada je riječ o cijeni, dva važna pojma su tarifna valuta i tarifni ugovor.

Tarifna valuta je kod unutarnjih tarifa izražena u nacionalnoj valuti te zemlje, a kod međunarodnih je izražena u eurima, dolarima ili švicarskim francima.

Među tarifama je važan i tarifni ugovor kojeg sklapaju različiti pravni subjekti. Ugovorom se dogovaraju uvjeti primjene tarifa i tarifnih sustava u cjelini.

Tarife za prijevoz robe

Tarife se dijele na prijevozne, špediterske i ostale (lučke, skladišne, terminalske, poštanske). Prijevozne, odnosno transportne tarife ubrajaju se tarife u željezničkom, pomorskom, cestovnom i zračnom prometu.

Visina prijevoznih troškova ovisi o trenutnoj tarifnoj situaciji na prijevoznim putovima i trenutku predaje robe na prijevoz. Zato je važno da špediter uvijek ima uvid u važeće tarife u pomorskom, željezničkom, riječnom i cestovnom prijevozu robe.

S obzirom na područje primjene, prijevozne tarife dijele se na:

  1. lokalne ‐ upotrebljavaju se na užem području nekog grada

  2. unutarnje ‐ odnose se na područje jedne države

  3. međunarodne ‐ koriste se na području više zemalja

Svaka prijevozna tarifa ima svoju cijenu pa se prevoznina računa na drugačiji način. Proračun za najpovoljniji način prijevoza radi se na temelju tarifa, svojstava robe, potrebne brzine prijevoza i drugih potrebnih radnji (pretovar, vaganje).

Osim troškova prijevoza, važni su i troškovi drugih sudionika u prijevoznom procesu (skladištara, kontrolora robe). Ekonomičnost otpreme, dopreme i provoza robe u najvećoj mjeri ovisi o cijeni prijevoza.

Jedna od glavnih zadaća međunarodnog špeditera je određivanje najekonomičnijeg prijevoznog puta. Špediter je upoznat s uvjetima pod kojima se može ostvariti manja tarifa.

To se posebno odnosi na međunarodni prijevoz, u kojem se primjenjuju posebni ugovorni aranžmani uvjetovani potrebnim prijevoznim putem i načinom prijevoza. Svaka kompanija koja se oslanja na teretni prijevoz neprekidno traži načine kako smanjiti troškove i povećati profit.

Brojni su čimbenici koji utječu na izračun cijene prijevoza i koje treba razmotriti prilikom donošenja strateških odluka o otpremi tereta. Osim troškova kontejnera ili carinjenja, većina troškova razlikuje se po vrsti prijevoza.

Ovisno o prijevoznom sredstvu, različite su i cijene prijevoza. Učestalost ruta i dodatni troškovi poput goriva, kao i različiti postupci prijevoza, također imaju velik utjecaj.

5 osnovnih faktora za izračun tarife prijevoza

Vrsta prijevoza

Vrsta prijevoza koju odaberete za otpremu tereta ima veliki utjecaj na cijenu robe. Primjerice, zbog brzine isporuke, otprema proizvoda zrakoplovom skuplja je od prijevoza robe kamionom.

Da bi pravilno izračunali troškove prijevoza, u obzir treba uzeti različite faktore, a posebno vrstu prijevoza.

Težina ili količina tereta

Jedan od ključnih elemenata koji utječe na cijenu pošiljke je težina tereta. Prijevoznici provjeravaju tablicu cijena koja navodi troškove i okvirnu težinu, uključujući pakiranje, paletu ili sanduk. Za veću količinu robe po jedinici cijena prijevoza je povoljnija.

Špediter često organizira zbirni promet i spajanjem manjih količina robe dvaju ili više nalogodavca postiže uvjete za jeftiniji prijevoz.

Za slanje robe preko digitalne platforme Hubbig možete odrediti točno koliko kubika vam treba i poslati pošiljke veličine već od samo 1m3.

Gustoća tereta

Drugi faktor koji određuje stope prijevoza je gustoća pošiljke. Gustoća se definira kao prostor koji predmet zauzima u odnosu na njegovu težinu.

Neki su predmeti teži i zauzimaju puno prostora, dok neki mogu biti manji i lakši.

Zbog toga je važno pravilno odrediti gustoću tereta kako biste dobili točan uvid u troškove slanja pošiljke. Da biste izračunali gustoću i klasu svoje pošiljke, izmjerite duljinu, širinu i visinu pošiljke, uključujući dimenzije pakiranja i palete.

Naknade za prijevoz temelje se na bruto težini i dimenzionalnoj težini. Dimenzionalna težina primjenjuje se kada je težina paketa nesrazmjerna njegovoj veličini. Primjerice, kutija napunjena stiroporom neće težiti puno, ali će zauzeti puno više prostora.

Lokacija

Još jedan aspekt koji će utjecati na cijenu je lokacija.

Lokacija i odredište vaše robe utječu i na jednadžbu izračunavanja ukupnih troškova. Osim toga, neke "popularnije" rute, poput one od Montreala do Toronta, ponekad su jeftinije od drugih. Općenito govoreći, što je duže putovanje, to je viša cijena.

Ako je mjesto za preuzimanje ili dostavu teže dostupno ili je potrebna posebna oprema za podizanje, ukrcaj ili istovar tereta, tarifa će se povećati.

Većina prijevoznika uzet će u obzir koliko je neko odredište u blizini većih gradova, što otpremu robe čini pristupačnom i lakšom.

Udaljenost

Što je duži put pošiljke, to će biti veća tarifa. Kada je mjesto na koje šaljete pošiljku udaljenije, prijevoznik će potrošiti više vremena i goriva pa je samim time i cijena veća. Zato je uvijek važno optimizirati svako opterećenje.

Sve prijevozne tarife sastoje se od općih odredbi u kojima su zapisane zakonske regulative pojedinih prometnih grana.

Također su važni priručnici za plovidbu s tablicama udaljenosti (tzv. daljinari). Putem njih se određuje udaljenost između geografskih točaka, tj. pojedinih terminala.

Tarifna udaljenost izražava se u kilometrima i je jedan od najvažnijih čimbenika prema kojima se temelje i određuju tarife.

Nakon očitanja udaljenosti, prema tarifnim tablicama se izračuna cijena prijevoza po kilometru. Tarifne tablice sadrže različite mogućnosti izračunavanja prevoznine. Određeni teret će biti skuplji za otpremu - često zato što je postupak složeniji.

Troškovi željezničkog prijevoza

Željezničke tarife su predvodnik svih prijevoznih tarifa. Kod odabira željezničkog teretnog prijevoza, imate mogućnost slanja robe u FCL ili LCL kontejnerima.

Ako želite ukrcati cijeli kontejner samo sa svojom robom, cijenu je relativno jednostavno izračunati. Većina željezničkih teretnih tvrtki naplaćuje fiksne cijene za FCL vrstu kontejnera, bez obzira na težinu ili dimenzije pošiljke.

Naknade za željeznički teretni promet najčešće se izračunavaju prema volumenu ili težini. Međutim, troškovi željezničkog prijevoza ponekad se izračunavaju i po paleti. LCL spremnici su uglavnom malo jeftiniji pa teret lako možete isporučiti po povoljnim cijenama.

Uslugu željezničkog, kao i bilo kojeg drugog prijevoza, možete u samo nekoliko klikova i po puno manjoj cijeni rezervirati na našoj platformi.

Troškovi cestovnog prijevoza

Cestovni teretni prijevoz jedan je od najčešćih oblika prijevoza. Široko je u upotrebi diljem Europe, Afrike i Sjeverne Amerike.

Kod cestovnog prijevoza važna je težina i veličina robe koja se otprema. Težina i veličina vaše pošiljke određuju vrstu kamiona koji će se koristiti za isporuku robe.

Ako je teret manjih dimenzija, za prijevoz će se koristiti manje prijevozno sredstvo i obrnuto, u slučaju većih dimenzija robe.

Prije uspostavljanja precizne cijene isporuke potrebno je uzeti u obzir više čimbenika.

Primjerice, ako otpremate proizvode koji se moraju održavati na određenoj temperaturi, prijevoznik će morati koristiti grijanu prikolicu. Ako otpremate poljoprivredni stroj, trebat će vam druga vrsta prikolice koja zadovoljava vaše potrebe.

Prilikom pripreme sljedeće isporuke, ne oklijevajte kontaktirati nas u Hubbigu jer ćemo vam pomoći da izračunate cijenu otpreme svoje robe.

Troškovi pomorskog prijevoza

U pomorskom prijevozu postoje dvije mogućnosti otpreme tereta: FCL (transport punim kontejnerima) ili LCL (zbirni kontejnerski prijevoz).

Dva glavna elementa troškova prijevoza robe morskim putem su:

  1. Naknade za pomorski teret koji je postavio prijevoznik

  2. Troškovi povezani s rukovanjem i čišćenjem robe u lukama utovara i istovara robe

Izračunavanje cijena FCL pošiljaka

Kod pomorskih tarifa, cijena se primjenjuje se za određenu veličinu kontejnera i određenu rutu. Stopa pomorskog prijevoza uključuje i dodatne troškove - sezonske, regionalne te troškove goriva. Stope uglavnom vrijede za tekući mjesec i redovito se prilagođavaju tržištu.

Cijena se primjenjuje za određenu veličinu kontejnera i određenu rutu.

Izračunavanje cijena LCL pošiljaka

Često se ne isplati rezervirati cijeli spremnik. Ako je to slučaj, roba se prevozi zbirnim kontejnerima. To znači da se teret izvoznika/uvoznika skladišti u isti kontejner. Transportni troškovi obračunavaju se prema količini ili težini tereta.

Troškovi zračnog prijevoza

U međunarodnom zračnom prometu TACT (eng. The Air Cargo Tariff), tarifu za prijevoz robe donosi Međunarodno udruženje zračnih prijevoznika IATA (eng. International Air Traffic Association) sa sjedištem u Montrealu.

Stope zračnog prijevoza tereta obično određuju zrakoplovne tvrtke i obračunavaju se po kilogramima. Brzina ovisi o različitim čimbenicima te se može dogoditi da let na kratke udaljenosti bude skuplji od dugog puta.

Unutarnje i međunarodne tarife objavljene su javno i pristupačne su svima pod jednakim uvjetima. Zračni prijevoznici ih donose samostalno i bez utjecaja države.

Zbog nedostatka standardizacije procjena troškova otpreme tereta može biti težak proces. Unatoč tome, postoji više metoda koje će vam pomoći da bolje shvatite cijene i procijenite na koji način uštedjeti na troškovima otpreme.

Iako na internetu možete naći različite načine za procjenu troškova prijevoza robe, ne morate sve raditi sami. Pogrešna procjena troškova može skupo stajati pa razmislite o angažiranju profesionalne usluge.

Ako tražite povoljne cijene prijevoza robe za bilo koju vrstu prijevoza (cestovni, pomorski, zračni i željeznički promet), najbolje mjesto za pretragu je digitalna platforma Hubbig.

Sve što trebate je unijeti robu koju prevozite, težinu i dimenzije tereta te polaznu i odredišnu destinaciju. Aplikacija u samo nekoliko sekundi izbacuje kompletne ponude i prikazuje vam prijevoznike koji vam mogu ponuditi uslugu prijevoza robe.

Osim prijevoznika, automatski se prikaže i cijena pa odmah dobijete sve informacije i specifikacije o potencijalnom prijevozu. I za kraj, odaberite prijevoznika koji ima kvalitetne usluge i najpovoljnije cijene.

Hubbig je tu da vam olakša i ubrza pronalazak idealnog prijevoznika i tarife. Vrijeme je novac, a mi želimo uštedjeti vaše!

0 comments

Comments


bottom of page