top of page

Kako logistički certifikati pomažu unaprijediti poslovanje i osigurati kvalitetu

Danas se roba proizvodi u najudaljenijim dijelovima i na različitim lokacijama, često nemamo podatak tko ju i kako proizvodi, gdje i kako se skladišti, na koji način se prevozi.

Kada jednom dođe do polica trgovina, krajnji potrošači imaju jako malo uvida u dodatne informacije o proizvodu, njegovim sastojcima i točnoj zemlji porijekla.

Upravo zato su važni certifikati koji služe kao poveznica, svojevrsni most povjerenja između investitora i managementa te kupaca i prodavača.

Certifikati su kao odličja kojima potvrđujete pouzdanost svog poduzeća, kao i visoke standarde kvalitete i sigurnosti. Certifikati pružaju veće mogućnosti opstanka na tržištu, kao i probijanja na nova tržišta.

Rad u industriji transporta i logistike znači da na vrijeme morate pružiti kvalitetnu uslugu i omogućiti brzu i jednostavnu dostavu.

Različiti sustavi upravljanja pomažu vam u uvođenju zahtjevnih procesa i postupaka kako biste poboljšali kvalitetu svoje usluge, povećali poslovnu učinkovitost i smanjili štetan utjecaj na okoliš. U tome vam mogu pomoći različiti certifikati.

Ovisno o industrijskom sektoru, za poduzeće je važno da se certificira sukladno nekoj od specifičnih normi, kao što su primjerice, IFS, ISO ili HACCP, a posebno IFS Food i IFS Logistics, koji su tema ovoga članka.

Što je logistički certifikat?

Certificiranje dokazuje da je vaše poslovanje vjerodostojno i da udovoljava ili premašuje temeljne zahtjeve za certificiranje, što vaše poduzeće čini privlačnim potencijalnim klijentima i partnerima.

Certificiranje je postupak u kojem neovisna organizacija na temelju provedenog ocjenjivanja sukladnosti, utvrđuje zadovoljava li proizvod, proces, sustav upravljanja ili osoba kriterije sadržane u određenom normativnom dokumentu.

Certifikacijsko tijelo koje provodi certifikaciju ocjenjuje dokumentaciju i rad organizacije koja se želi certificirati prema određenim normativnim dokumentima.

Sa zahtjevima i uvjetima koje na proizvodnju hrane i trgovinu hranom imaju strani trgovački lanci, upoznati su svi dobavljači. Vlasnici robnih marki zakonski odgovaraju za ispravnost i kvalitetu svojih proizvoda, što uvelike utječe i na reputaciju.

Upravo zato trgovački lanci od dobavljača traže ispunjenje zakona i pravilnika zemlje u kojoj posluju, ali i primjenu oštrijih zahtjeva međunarodno prihvaćenih normi i njihovih certifikacija.

Na temelju provedenog ocjenjivanja, certifikacijsko tijelo podnositeljima zahtjeva dodjeljuje certifikat, uz obavezno ispunjenje svih uvjeta prema propisanim normativnim dokumentima.

Što je IFS?

IFS (engl. International Featured Standards) je neprofitna organizacija koja razvija IFS norme za prehrambenu industriju. IFS utvrđuje temeljne kriterije koje norme za područje prehrambene industrije trebaju zadovoljiti.

Kroz IFS norme zadovoljavaju se kriteriji sustava upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda, kriteriji dobrih proizvođačkih praksi te kriteriji uspostave HACCP sustava.

IFS norme su 2002. godine počeli razvijati njemački, a zatim i francuski maloprodajni trgovački lanci hrane, u suradnji s drugim međunarodnim trgovcima i stručnjacima, kako bi stvorili zajedničke norme za sigurnost hrane u prehrambenom lancu.

Primjeri IFS normi: IFS Food, IFS Food Store, IFS Broker, IFS PACsecure, IFS Logistics, IFS HPC, IFS Cash & Carry.

Međunarodna norma za hranu pruža transparentan i učinkovit alat za provjeru robnih marki i njihovih proizvođača.

IFS standardi sadrže nekoliko procesnih standarda koji pomažu korisnicima prilikom primjene zakonskih odredbi u vezi sa sigurnošću hrane i proizvoda te pružaju jedinstvene smjernice o pitanjima sigurnosti hrane i kvalitete.

IFS certifikat pokazuje da je certificirana tvrtka uspostavila postupke koji su prikladni za osiguranje sigurnosti hrane i proizvoda.

Kada se primjenjuje “IFS Food” norma?

IFS standard za hranu međunarodno je priznala Globalna inicijativa za sigurnost hrane (GFSI) i jedinstven je standard za hranu, proizvode i usluge. Zasnovan je na općim aspektima sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom hrane.

IFS Food norma primjenjuje se kada se proizvodi "obrađuju" i kada postoji opasnost od kontaminacije proizvoda tijekom pakiranja.

Kontaminacija hrane odnosi se na prisutnost štetnih kemikalija i mikroorganizama u hrani koji kod krajnjih potrošača mogu uzrokovati bolesti. Štetne tvari mogu biti prirodno prisutne u proizvodima, dodane tijekom postupka proizvodnje, prerade i skladištenja namirnica, a u nekim situacijama u hranu mogu dospjeti sasvim slučajno.

Kada plasiraju vlastite robne marke na tržište, trgovci prehrambenim proizvodima imaju veću odgovornost za proizvode. Kako bi se bolje zaštitili od proizvođača, zahtijevaju dokaze o sigurnosti, kvaliteti i zakonitosti njihovih proizvoda na temelju međunarodnih prehrambenih standarda (IFS) koji upravo zato i postoje.

IFS je jedna od najpriznatijih normi za sektor hrane, a certifikat jamči ostvarenje visoke razine sigurnosti i kvalitete proizvoda. Primjena i certifikacija sustava prema IFS-u obvezna je za dobavljače svih prehrambenih proizvoda trgovačkih lanaca u zemljama Europske Unije.

IFS certifikat poduzeću omogućuje da proizvodnjom i marketingom ostvari tržišnu prednost. IFS vašoj tvrtki omogućuje da posluje u skladu sa zahtjevima trgovačkih lanaca i očekivanjima kupaca.

Tvrtke s IFS certifikatom pružaju uslugu ili isporučuju proizvode koji su u skladu sa specifikacijama kupaca, jamče kvalitetu i sigurnost i kontinuirano rade na poboljšanju logističkih procesa.

S obzirom na sve veće zahtjeve potrošača, IFS norma podržava proizvođače, trgovce i pružatelje usluga pri osiguranju kvalitete. Najviše IFS certifikata izdano je u Europi, ali zahvaljujući globalizaciji, broj IFS certifikata van Europe je u porastu.

Što znači “IFS Logistics”?

Međunarodni prehrambeni standard za logistiku primjenjuje se za sve trgovce, proizvođače trgovačkih robnih marki, za skladišta i posredničke trgovačke kompanije koje same obavljaju poslove otpreme i skladištenja te koje pružaju sve vrste logističkih usluga, neovisno o načinu prijevoza (cestovni, željeznički, pomorski prijevoz, itd.). Danas sve više tvrtki iz sektora prijevoza i logistike od pružatelja logističkih usluga zahtijevaju IFS Logistics certifikat.

IFS logistički standard prikladan je i za prehrambene i neprehrambene proizvode. Usmjeren je na sustavnu i sveobuhvatnu higijenu i upravljanje rizicima, upravljanje zalihama i temperaturom, sljedivost, osigurava transparentnost i kvalitetu unutar cijelog lanca opskrbe hranom te spaja razine proizvodnje i prodaje. Također obuhvaća sve logističke aktivnosti, od skladištenja, prijevoza, distribucije, utovara i istovara, itd.

IFS Logistics je norma za upravljanje kvalitetom svih logističkih poslova vezanih za hranu i neprehrambene proizvode. Ovi poslovi uključuju logističke usluge transporta cestom, željeznicom ili brodom, pakiranja u sekundarnu ambalažu, skladištenja, distribucije, utovara, istovara, itd.

Kada je riječ o sigurnosti hrane, “IFS Logistics” certifikat propisuje poštivanje najstrožih kriterija, pomaže u ispunjavanju zakonske obveze i zaštiti kupaca te pokazuje sposobnost organizacije u upravljanju rizicima vezanima uz prehrambenu sigurnost. Preduvjeti za dobivanje ovog certifikata su posjedovanje certifikata ISO 9001 i HACCP.

Certifikat ISO 9001 pokazuje da je vaša organizacija usmjerena na kupca i predana pružanju dosljednih, kvalitetnih usluga. Ovaj globalno priznati Standard osigurava postojanje postupaka najbolje prakse koji pomažu povećati učinkovitost, potiču na kontinuirano poboljšanje i doprinose učinkovitijim lancima opskrbe.

HACCP (engl. Hazard Analysis and Critical Control Point) je proces analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka koji obuhvaća cijeli niz preventivnih postupaka koji za cilj imaju osigurati zdravstveno ispravne hrane.

Sustav je prvi put osmišljen 1959. za potrebe NASA-e, kako bi se osigurala neškodljiva hrana za astronaute. Danas je HACCP sustav zakonski obvezan za sve subjekte koji posluju s prehrambenim proizvodima u obliku proizvodnje, obrade, pripreme, transporta ili prodajom istih.

Pomoću specifikacija svakog određenog proizvoda te točno definiranih procedura, “IFS Logistics” detaljno definira sigurnost hrane.

Europske kompanije posebno cijene ovu razinu certificiranja budući da certifikat “IFS Logistics” obuhvaća sve komponente bitne za klijenta.

Ove komponente uključuju razinu kvalitete rada tvrtke i detaljnu kontrolu svih procesa posebice onih vezanih uz sigurnost prehrambenih proizvoda, primjerice specificiranje svakog proizvoda koji se otprema ili skladišti.

Važno je naglasiti da IFS certifikat europskim trgovcima omogućuje pristup tržišnim proizvodima. Ovaj certifikat pokazuje da tvrtka proizvodi prehrambene proizvode u skladu s pravilima Europske unije i potrebama za kvalitetom trgovaca.

IFS norme besplatno možete preuzeti ovdje.

Prednosti IFS certifikata

IFS certifikat nudi niz ključnih prednosti i pogodnosti tvrtkama koje teže izvrsnosti u kvaliteti, sigurnosti hrane i zadovoljstvu kupaca, kao i traženju konkurentske prednosti na tržištu.

Najvažniji europski trgovački lanci od dobavljača koji sudjeluju u njihovom lancu opskrbe uvijek zahtijevaju IFS certifikaciju. Budući da je IFS međunarodni standard, može se primijeniti i na dobavljače izvan Europe, što je velika prednost. Neke od prednosti su sljedeće:

Povjerenje klijenata

Certifikacija prema međunarodnom standardu smanjuje učestalost maloprodajnih revizija, poboljšava reputaciju brenda i klijentima pruža povjerenje u njihov lanac opskrbe.

Kvaliteta proizvoda

Jedinstveni standard hrane omogućuje dosljedno osiguranje sigurnosti i kvalitete hrane, što znači manje povrata proizvoda i poboljšana produktivnost.

Konkurentnost

IFS pomaže u poboljšanju odnosa s kupcima i vlastima, otvarajući nove poslovne mogućnosti.

Usklađenost sa zakonom

Certifikat pomaže u Izgradnji sustava upravljanja koji će vam pomoći da bolje ispunite zahtjeve za kvalitetu/sigurnost i zakonsku usklađenost, s posebnom naglaskom na legislativu primjenjivu u zemljama u koje se gotov proizvod izvozi i konzumira.

Smanjeni troškovi

Certifikacija prema IFS-u smanjuje troškove internih i eksternih provjera korištenjem jedinstvenog standarda.

Zaštita okoliša

Uz IFS su veće mogućnosti za smanjenje proizvodnog otpada i preradu proizvoda, što direktno ima povoljan utjecaj na zaštitu okoliša.

Reputacija

Povećanje vašeg poslovnog ugleda kao proizvođača visokokvalitetnih i sigurnih proizvoda.

Kako dobiti IFS certifikat?

Ako želite dobiti certifikat prema normama IFS Food, najprije se trebate detaljno upoznati s kriterijima zahtjeva i revizijama te sve dobro isplanirati. Prije svega, potrebno je učiniti nekoliko koraka:

  1. koristiti sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću prehrambenih proizvoda,

  2. jednoglasno odobriti planirane certifikacije unutar tvrtke,

  3. utvrditi i evidentirati izvore rizika sa stajališta HACCP-a

  4. stvaranje odgovarajuće proizvodne i higijenske prakse

  5. educirati se i detaljno upoznati s IFS certifikatom i njegovom pravnom osnovom.

Tvrtka koja želi dokazati da zadovoljava zahtjeve norme IFS Food i dobiti ovaj certifikat, mora proći postupak revizije. Postupak provedbe revizije je jedan od neizostavnih sastavnica svih sustava upravljanja.

Pod pojmom revizije podrazumijeva se neovisan, planski i dokumentiran proces prikupljanja i vrednovanja objektivnih dokaza o ispunjenju i zadovoljenju kriterija prema kojima se revizija provodi. Prije same revizije, potrebno je odabrati IFS certifikacijsko tijelo koje izdaje certifikate.

Više detaljnijih informacija o procesu i fazama IFS certificiranja kao i popis svih IFS međunarodno odobrenih certifikacijskih tijela, po zemljama, možete pronaći na internetskoj stranici www.ifs-certification.com.

Upravljanje je vrlo zahtjevan posao, a klijenti su danas u potrazi za što uspješnijim i jednostavnijim sustavima te kvalitetom.

U današnje vrijeme se podrazumijeva da imate certificirani sustav upravljanja kvalitetom. Standardi, certifikati i norme jedan su od temelja uspješnog poslovanja. Što više certificiranih sustava implementirate, to je veća vjerodostojnost i povjerenje kod klijenata i kupaca, kao i opstanak na globalnom tržištu.

U potrazi ste za načinom kako dodatno unaprijediti svoje poslovanje? Hubbig je online platforma za intermodalni transport tereta koja spaja pružatelje s naručiteljima usluga.

Hubbig optimizira poslovne procese u logistici, organizira protok dokumenata, pruža mogućnost praćenja tereta te nudi transparentne cijene različitih prijevoznika.

Putem aplikacije na kojoj možete naručiti prijevoz, korisnici mogu usporediti različite opcije temeljene na cijenama, trajanjima prijevoza i prijevoznicima kako bi rezervirali prijevoz pošiljke.

Digitalna platforma Hubbig pruža kvalitetnu uslugu, štedi vrijeme i troškove te vam istovremeno omogućuje da se usredotočite na vašu osnovnu djelatnost.

Svojim stručnim timom s bogatim iskustvom u špedicijskim poslovima, Hubbig naglasak stavlja na kvalitetu i uspješno realizira logističko-transportne zadatke klijenata, kao i druge djelatnosti vezane za transport.

Provjerite kako funkcionira naša aplikacija i olakšajte svoj posao u samo nekoliko klikova!

0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page