top of page

Pomorski prijevoz i njegov značaj u međunarodnom prijevozu

Širenjem globalne trgovine, proširio se i sektor pomorskog prijevoza te postao najzastupljenija grana prometa.

Prema podacima Svjetske trgovinske organizacije (WTO), preko 80% svjetske trgovine odvija se brodovima. Pomorski promet odigrao je značajnu ulogu u spajanju različitih dijelova svijeta i neophodan je za globalnu trgovinu.

Transport morem je najjeftiniji i najstariji oblik prijevoza. Promet se obavlja na prirodnim trasama (more) te ne zahtijeva velika kapitalna ulaganja u izgradnju i održavanje prometnica, osim ako se radi o kanalima.

Troškovi transporta su također vrlo niski, što ovu vrstu prijevoza čini najpogodnijim za prijevoz glomazne robe na velike udaljenosti.

Vrste pomorskog prometa

Pomorski promet je neophodan za vanjsku trgovinu. Spojio je različite dijelove svijeta u jedno veliko tržište, a dijeli se na obalni transport i prekomorski transport.

Obalni transport je jedan od najvažnijih oblika prijevoza za transfer robe iz jednog dijela zemlje u drugu. Jeftiniji je i brži te je najpogodniji način transporta za prijenos teške, glomazne i jeftine robe.

Prekomorski transport obavljaju tri vrste brodova – linijski brodovi, brodovi bez određene linije ili tramp brodovi i tankeri.

Linijski brodovi imaju redovne rute, satnice i cijene. Obično se radi o floti brodova pod jednim vlasništvom. Pružaju jedinstvenu i redovitu uslugu te plove na unaprijed zakazan datum i vrijeme bez obzira na količinu tereta.

Tramp brodovi nemaju fiksne rute. Obično ne plove ako nisu puni teretom. Najčešće se iznajmljuju te su spremni na plovidbu bilo gdje i bilo kada, no nisu toliko brzi kao linijski brodovi. Tramp brodovi su najprikladniji za prijevoz sezonske i glomazne robe.

Tankeri su plovila posebno dizajnirana za prijevoz nafte, benzina i sličnih tekućina te imaju velike kapacitete spremnika.

Troškovi slanja pomorskim prijevozom

Pomorski promet čini preko 80% općeg prometa i prenosi ⅘ svjetske trgovine. Troškovi međunarodnog prijevoza ključna su komponenta trgovinskih troškova i ekonomskog razvoja.

Promet kontejnera danas je najrazvijeniji oblik prijevoza robe morem s kontejnerskim lukama kao glavnim čvorištima u kojima se odvija prekrcaj kontejnera. Najvažnija je karika u odvijanju međunarodne trgovine i opskrbnih lanaca te direktno utječe na razinu uspješnosti svjetskog gospodarstva.

U rastućoj ekonomskoj globalizaciji sve je veća potreba za otpremom većih količina tereta u najkraćem mogućem razdoblju. To je dovelo do izgradnje mega-brodova koji danas mogu prevesti ogromne količine robe s tisućama kontejnera u samo jednoj plovidbi.

Nekoliko je kriterija na kojima se zasniva cijena prijevoza pošiljaka u pomorskom prometu.

Prilikom određivanja vozarina, potrebno je prikupiti podatke o vrsti, težini i kapacitetu tereta, vrijednosti tereta, odredištu, smjeru i brzini prijevoza te veličini, broju i vrsti kontejnera.

U kontejnerskom prometu razlikuju se dva osnovna tipa prijevoza tereta, a samim time i dva načina obračuna vozarine: FCL (puni kontejner) i LCL (zbirni kontejnerski prijevoz).

Vozarine za FCL kontejnere su niže od LCL vozarina. FCL vozarine se koriste češće jer nemaju dodatne troškove utovara i istovara tereta za više krcatelja i/ili primatelja.

S druge strane, primjena LCL vozarina omogućila je jeftiniji pomorski transport malim pojedinačnim pošiljkama tereta koje samo djelomično iskorištavaju kapacitete standardiziranih kontejnera.

Osnovna vozarina predstavlja prijevoznu naknadu koja se obračunava za premještanje tereta. Osnovni elementi koji čine kontejnersku vozarinu su:

1. Osnovna vozarina (engl. The basic ocean freight – BAS)

2. Obvezni dodaci na vozarinu (engl. Container mandatory surcharges – CMS)

3. Vrijednosti dodatnih usluga (engl. Value added services – VAS)

Osnovni dodaci na vozarinu koji se najčešće primjenjuju su:

THC (engl. terminal handling costs), troškovi rukovanja terminalom - uključuje troškove rukovanja kontejnera u luci odredišta ili na terminalu. Usluga je primjenjiva na sve proizvode (određeni su u fiksnom iznosu za razdoblje u kojem kontejnerski brodari imaju sklopljene ugovore s operaterima kontejnerskih terminala)

BAF (engl. bunker adjustment factor), faktor za podešavanje bunkera - pokriva troškove brodskog goriva u situacijama kada se cijene goriva povećaju iznad određene razine (štiti brodare od stalnih promjena cijena goriva na svjetskom tržištu)

CAF (engl. currency adjustment factor), faktor prilagodbe valute - pokriva dodatne troškove uzrokovane tečajnim razlikama zbog korištenja različitih valuta plaćanja.

Ostale važne naknade na vozarinu koje treba spomenuti su: naknada u slučaju zakrčenosti luke, naknada za prijevoz opasnih tereta i nepovoljne vremenske prilike, sigurnosnu zaštitu brodova i lučkih prostora, prolazak broda kroz Sueski i Panamski kanal, naknada za izdavanje i izmjene teretnice i obradu dokumenata, zadržavanje punog ili praznog kontejnera na terminalu izvan odobrenog vremenskog roka, naknada za čišćenje kontejnera, izmjene teretnica, inspekcijske nadzore nad teretom u kontejnerima i drugo.

Koji prijevoz odabrati - cestovni, zračni, željeznički ili pomorski, u velikoj mjeri ovisi o vrsti robe koja se prevozi.

Izbor optimalnog i ekonomičnog prijevoza treba se temeljiti na svim glavnim čimbenicima kao što su veličina robe koja se izvozi i vremenski rok u kojem roba treba doći do odredišta.

Prednosti pomorskog prijevoza

Međunarodnu trgovinu nemoguće je zamisliti bez pomorske industrije. Pomorski promet je najučinkovitije, a u nekim situacijama i jedino moguće sredstvo za trgovanje robom.

Privlačan je mnogim tvrtkama, posebno velikim multinacionalnim kompanijama. Kao takav, ima niz prednosti.

1. Niska cijena

More je prirodni prometni put koji ne zahtijeva nikakve troškove izgradnje i održavanja pa je prijevoz tereta morem jedan od najjeftinijih oblika prijevoza robe.

U konkurentnom poslovnom okruženju većina tvrtki traži načine kako smanjiti svoje troškove. Troškovi transporta tereta jedni su od najznačajnijih troškova za tvrtku. Njihovo smanjenje može poboljšati cjelokupno poslovanje, dovesti do većih prihoda i veće profitabilnosti.

Usluge pomorskog prijevoza uglavnom su jeftinije od usluga zračnog prijevoza jer tvrtkama omogućuju isporuku robe u velikim količinama. Ako nemate hitnu pošiljku, pomorski prijevoz robe bit će financijski isplativiji u usporedbi sa zračnim prijevozom.

2. Veći kapaciteti

Brodovi mogu prenositi puno veće količine teške i glomazne robe.

Glavna prednost pomorskog teretnog brodarstva je rukovanje i prijevoz predimenzioniranim, teškim i glomaznim teretom. Takav teret uključuje velika vozila, opremu, građevinski materijal i slično.

Za razliku od cestovnog i zračnog prijevoza koji ne podnosi predimenzionalne pošiljke, težak ili velik teret idealan je za prijevoz morem.

3. Fleksibilna usluga

Ovaj oblik transporta pruža puno fleksibilniju uslugu koja se može prilagoditi individualnim zahtjevima. Bez obzira na veličinu i vrstu vaših pošiljaka, tvrtke za prijevoz robe morem prilagodit će se svim vašim potrebama.

4. Sigurnost

U usporedbi s bilo kojim drugim oblikom transporta, rizici od nesreća i kvarova u ovoj vrsti prijevoza su minimalni. Pomorski prijevoz najsigurniji je način slanja pošiljaka, a posebno slanja opasnog i zabranjenog sadržaja.

Brodovi su dizajnirani za siguran prijevoz opasnih materijala i opasnih tereta, a industrija je dobro upućena u rukovanje ovakvom vrstom robe.

Sigurnost pomorskog prijevoza u zadnjih se deset godina kontinuirano povećava. Zbog dodatne sigurnosti tereta, spremnici su dizajnirani za zatvaranje i zaključavanje tijekom prijevoza.

Nedostaci pomorskog prijevoza

Ovisno o situaciji, navedene prednosti ponekad neće biti dovoljne jer bi ovih nekoliko nedostatka moglo presuditi kod odabira odgovarajućeg oblika otpreme robe.

1. Brzina

Ako robu na odredište trebate prevesti u što kraćem roku, tada pomorski prijevoz neće zadovoljiti vaše potrebe.

Dostava pomorskim putem ponekad može potrajati duže (i do nekoliko tjedana) pa je ovakav oblik prijevoza neprikladan u situacijama u kojima je kratko vrijeme isporuke važan čimbenik. Zato je ovaj oblik prijevoza najbolji za vremenski neograničene isporuke.

Kod odabira prijevoza provjerite hoće li vam brži način slanja donijeti veću zaradu. Ako sporiji prijevoz neće negativno utjecati na dobit, tada se odabir puno pristupačnijeg pomorskog prijevoza čini kao optimalan izbor.

2. Rizik prijevoza robe

Opcije pomorskog teretnog prijevoza nisu toliko pouzdane kao mogućnosti koje pruža zračni prijevoz. Na brodovima se mogu pojaviti različiti problemi pa uvijek postoji mogućnost da će vaša isporuka kasniti.

Na isporuku pošiljke mogu utjecati vremenski uvjeti (nevrijeme, monsuni i slično), potonuće brodova i izgubljeni kontejneri.

Unatoč napretku tehnologije praćenja, zbog nepovoljnih vremenskih prilika, praćenje lokacije i statusa pošiljke ponekad može biti nedostupno.

3. Nedostatak infrastrukture

Neki dijelovi svijeta nemaju luke i terminale pa ne mogu primiti velike brodove koji prevoze kontejnere.

4. Dokumentacija

Kod prijevoza robe morem, potrebno je ispuniti puno više dokumentacije nego za bilo koji drugi oblik prijevoza.

Dokumente je potrebno ispuniti točno i pažljivo kako bi se izbjegli problemi s carinjenjem i omogućio ulazak u luke i međunarodne plovne putove.

Ako nemate određeni rok i nije vam važna brzina slanja pošiljke, pomorski prijevoz bi mogla biti najbolja opcija za vas.

Benefiti pomorskog prijevoza

Ova vrsta prijevoza je jedna od najstarijih i najdostupnijih mogućnosti za prijevoz tereta jer oceani i plovni putovi prekrivaju većinski dio našeg planeta.

Međunarodna brodska industrija prevozi više od 80% svjetske robe. Uz alternativne opcije, poput zračnog, cestovnog i željezničkog prijevoza, pomorski prijevoz donosi niz benefita.

Ekonomičnost

Pomorski prijevoz ima najkonkurentnije troškove, posebno kada se teret prevozi na velikim udaljenostima.

Procjenjuje se da su troškovi pomorskog teretnog prijevoza četiri do šest puta jeftiniji od zračnog prijevoza tereta. S obzirom na statistiku, ovaj je prijevoz najjeftinija međunarodna mogućnost otpreme tereta.

Učinkovitost

Bez obzira na veličinu pošiljke, tvrtke za pomorski prijevoz robe obično mogu udovoljiti svim vašim potrebama.

Manje se pošiljke mogu grupirati s drugim teretom radi punjenja kontejnera, što omogućuje podjelu troškova usluga prijevoza, dok veći teret može napuniti jedan ili više kontejnera.

Plovila su dizajnirana za prijevoz velikih količina robe ili sirovina pa su idealan način za premještanje velike količine tereta.

Ekološka prihvatljivost

Potrošači su sve više informirani i svjesni problema zaštite okoliša i očekuju da će tvrtke u svom poslovanju i cijelom procesu opskrbnog lanca biti ekološki osviještene.

Brodovi pružaju najučinkovitiji način prijevoza i proizvode manju masu emisije ispušnih plinova nego bilo koji drugi način otpreme tereta. U usporedbi s cestovnim i zračnim prijevozom, prijevoz morem je ekološki najučinkovitije rješenje.

Odabir usluge pomorskog prijevoza tereta rezultira manjom količinom stakleničkih plinova zbog dodatnih prostornih kapaciteta.

Pronađite svoju idealnu rutu

Pomorski prijevoz je popularna metoda uvoza i izvoza robe općenito, a posebno robe široke potrošnje koja se kreće na velikim udaljenostima.

Očigledno je da će pomorski prijevoz do daljnjega ostati glavni izbor za dugoročnu isporuku većine proizvoda, od šećera i žitarica do voća i povrća.

Kao pokretačka snaga globalne ekonomske vitalnosti, pomorski prijevoz značajno doprinosi međunarodnoj stabilnosti i sigurnosti.

Usluga pomorskog prijevoza ekonomično je rješenje za slanje velike količine teretnih pošiljaka čija dostava nije vremenski ograničena.

Prijevoz robe morem idealan je za slanje teretnih pošiljaka i djelomično (LCL) ili potpuno zakupljenih kontejnera (FCL), opasne robe te je ekološki učinkovitiji.

Naše sigurne i pouzdane usluge osigurat će vam siguran prijevoz vaše robe već od jednog kubičnog metra tereta do svih kontinenata i prema svim svjetskim lukama u što kraćem roku.

Ako pomorski prijevoz nije usluga koju tražite, digitalna platforma Hubbig nudi vam alternativne usluge slanja pošiljaka, kao što su FTL, LTL i zračni prijevoz.

Na jednom mjestu i u samo nekoliko jednostavnih klikova možete pronaći optimalno i kompletno rješenje prijevoza prilagođeno vašim potrebama uvoza ili izvoza.

Hubbig ima partnerstva s vrhunskim prijevoznicima koji vam mogu osigurati brz, siguran i pouzdan prijevoz.

Registrirajte se još danas i uspješno pronađite prijevoz koji će najbolje odgovarati zahtjevima vašeg poslovanja.

0 comments

Comments


bottom of page