top of page

Prednosti i nedostaci zračnog prijevoza robe

Zračni promet je najnoviji oblik prijevoza pa se može reći da je bogatstvo 20. stoljeća.

S obzirom na vrlo široko tržište prijevoznih usluga na kojem se obavlja prijevoz velike količine robe u različitim transportnim sredstvima, veliki je izbor načina prijevoza, prijevoznog sredstva i prijevoznog puta.

Kopneni prijevoz bio je prva metoda koja se koristila za otpremu robe. Kako su ljudi evoluirali, tako su se povećale i metode prijevoza pa je tako zračni prijevoz postao najnoviji način otpreme robe.

Dva svjetska rata dala su veliki poticaj razvoju zračnog prometa u gotovo svim zemljama svijeta. Razvoj zračnog prometa u 20. stoljeću bio je upečatljiviji od svih ostalih transportnih oblika.

Tko bi pomislio da će, nakon povijesnog leta braće Wright 1903. godine, zrakoplov postati jedan od najvažnijih prijevoznih sredstava u samo tri generacije?

Poboljšanja su se redala jedno za drugim – mlazni motori su zamijenili propelere, uvedena je radarska kontrola, zrakoplovi su postajali sve veći, postignute su nadzvučne brzine, a moguće je i vertikalno polijetanje.

Zračni promet podrazumijeva prijevoz putnika, tereta i pošte zračnim letjelicama.

Velika prednost zračnog prometa leži u njegovoj brzini. Trošak njegovog korištenja je vrlo visok. Unatoč tome, u mnogim zemljama je prilično konkurentan željezničkom transportu i češće se koristi. On nema fizičke prepreke, kao u slučaju drugih načina prijevoza.

Robni promet na tržištu zrakoplovnog prijevoza oduvijek je bio manjeg opsega u odnosu na prijevoz putnika. Zbog sve većeg broja zrakoplova koji imaju veće eksploatacijske značajke poput povećanja nosivosti, promjena poslovne politike zrakoplovnih kompanija te pojave prijevoznika specijaliziranih za hitan prijevoz pošiljaka, robni promet u zadnje vrijeme bilježi konstantan rast.

Pojava interneta olakšala je poslovanje zrakoplovnih kompanija, osigurala veću pouzdanost i ubrzala razvoj zračnog prometa.

Napredak tehnologije, elektronička dokumentacija i smanjenje papirnate dokumentacije uvelike je olakšalo poslovanje svih sektora, uključujući i zračni prijevoz.

Zračni prijevoz pruža neprekidno putovanje preko kopna i mora. Uz to, najbrže je prijevozno sredstvo, ali i najskuplje. Ulaganja u kupnju zrakoplova i izgradnju aerodroma su ogromna.

Zračni cargo promet vjerni je odraz kretanja globalne ekonomije, osobito trgovine te ima glavnu ulogu u lancu vrijednosti globalnog prometa i logistike.

Slanje robe zračnim prijevozom traje već otprilike jedno stoljeće i sa sobom nosi određene prednosti i nedostatke.

Špediteri se suočavaju s višestrukim rizicima i izazovima prilikom otpreme tereta zračnim putem, uključujući ograničenja težine i veličine i cijene.

Istovremeno, brojne su prednosti zračnog prometa, uključujući vrijeme brzog tranzita, praćenje pošiljke i mali rizik od oštećenja, gubitka i krađe.

Najvažnije i najistaknutije prednosti zračnog prijevoza su sljedeće:

1. Velika brzina

Primarna prednost zračnog prometa je njegova velika brzina koju nije moguće postići niti jednim drugim prijevoznim sredstvom.

Kada teret želite u što kraćem roku poslati s jednog mjesta na drugo, zračni teret je najbrže dostupno rješenje.

Prilikom slanja pošiljaka kojima je vrijeme važan čimbenik, zrakoplov je najbolji i najprikladniji odabir.

U današnjem svijetu, kada je vrijeme najvažniji resurs, zrakoplovi omogućuju prijevoz robe s jednog kraja svijeta na drugi u vremenskom trajanju često kraćem od jednog dana.

2. Udobne, brze i sigurne usluge

Zračni prijevoz pruža redovitu, udobnu, učinkovitu i brzu uslugu. Brza usluga prijevoza smanjuje rizik od oštećenja, krađe ili kvarenja robe.

Osim same brzine, zračni promet svakako se može pohvaliti udobnošću i sigurnošću usluge prijevoza, što je i pridonijelo stalnom rastu putničkog zračnog prometa.

Zrakoplovi kao prijevozna sredstva koriste se u slučajevima prijevoza vrijednih i žurnih pošiljaka te kod roba koje zahtijevaju posebne uvjete prijevoza (novac, oružje, vojna oprema, lako pokvarljiva roba i slično).

3. Nema ulaganja u održavanje trasa i puteva

Posebna karakteristika zračnog prijevoza je da ne treba specifičnu površinsku prugu za svoje operacije.

Manji su troškovi održavanja infrastrukture u odnosu na cestovni i željeznički promet jer ne zahtijeva izgradnju i održavanje cesta, puteva ili željezničkih trasa.

On ne daje naglasak izgradnji željezničkih pruga niti cesta, što je velika financijska prednost. Za razliku od ostalih infrastrukturnih sektora, zračne luke manje opterećuju državni proračun.

4. Nema fizičkih barijera

Za zrakoplove ne postoje fizičke prepreke. Zračni prijevoz robe jedinstven je po tome što se roba može preuzeti i dostaviti na bilo koje mjesto u svijetu.

Najkraći je i najizravniji oblik prijevoza jer more, planine i šume ne ometaju transportni put.

Zračni prijevoz se može koristiti za prijevoz robe od ili do područja koja nisu dostupna drugim prijevoznim sredstvima.

U situacijama kada je otežana ili čak onemogućena uporaba drugih prometnih grana zračni promet je jedini izbor za opskrbljivanje izoliranih i teško dostupnih područja.

Političke granice također nisu prepreka, ali se moraju poštovati ​​zahtjevi međunarodnog prava.

5. Jednostavnost pristupa

Razvojem zračnog cargo prijevoza neprestano se radi na području njegovog pojednostavljenja. Napredna tehnologija danas je korisnicima cargo prijevoza omogućila praćenje pošiljaka putem odgovarajućih softvera.

Usvajanje elektroničke dokumentacije dovelo je do smanjenja papirnate dokumentacije, ubrzanja i pojednostavljenja procesa korištenja zračnog cargo prijevoza.

Kod zračnog prijevoza postoji razrađeni protok obavijesti o toku robe, odnosno postoje sustavi koji aktivno prate pošiljke. To je strogo propisana usluga specifična za zračni transport.

6. Brza carinska odobrenja

U zračnom prometu carinske se formalnosti mogu vrlo brzo ispuniti i time se izbjegava moguće kašnjenje prilikom dobivanja odobrenja.

Također nema složenih carinskih formalnosti, što ubrzava cijeli postupak prijevoza robe.

Postoji nekoliko važnih dokumenata koji se koriste u zračnom prijevozu:

  1. zračni teretni list (AWB) - ugovor o zračnom prijevozu robe između pošiljatelja i prijevoznika; poseban je za svaku pošiljku

  2. robni (cargo) manifest - detaljan popis robnih pošiljaka koje se prevoze zrakoplovom

  3. NOTOC (notification to captain) - posebna obavijest kapetanu koja se ispunjava kada se prevozi opasna ili osjetljiva roba

7. Najprikladnije za prijevoz lagane robe visoke vrijednosti

Najpogodniji je za transport robe kvarljive prirode koja zahtijeva brzu isporuku i lagane robe velike vrijednosti na veće udaljenosti.

Jedna od glavnih prednosti pružatelja logističkih usluga u zračnom prometu je visoka razina sigurnosti. Očiti razlog su stroge sigurnosne kontrole nad zračnim teretom.

Sav teret koji se doprema zrakom mora biti isporučen u sigurnom opskrbnom lancu ili pregledan u zračnim lukama. Brza isporuka također omogućuje špediterima pravovremenu isporuku vrijednih predmeta i pokvarljive robe uz minimalan rizik od oštećenja.

Kada je u pitanju otprema vrijedne robe, sigurnost tijekom otpreme trebala bi biti glavni prioritet. Sa zrakoplovnom logistikom i zračnim prijevozom nikada se ne trebate brinuti kako će se paketom postupati ili može li se izgubiti na cesti.

Uz minimalno rukovanje zrakoplovom, vaša roba ostaje sigurna. Zračni promet sigurniji je od primjerice željeznica gdje su puno veći manipulativni gubici i krađe.

Unatoč mnogim prednostima, zračni transport ima i svojih nedostataka.

1. Cijena

Najveći nedostatak su veći troškovi zračnog prometa u odnosu na pomorski i cestovni prijevoz.

Prema cijeni po kilometru koju obračunava zrakoplovni prijevoznik, zrakoplov je najskuplje prijevozno sredstvo.

Cijene zračnog prijevoza mogu biti izrazito visoke. Obično je otprema zračnim prijevozom puno skuplja u odnosu na kopneni ili pomorski prijevoz tereta za istu udaljenost.

Razlog tome je što se troškovi zračnog prijevoza računaju prvenstveno težinom, dok se troškovi pomorskog i kopnenog tereta računaju prema količini.

2. Manji kapaciteti nosivosti

Jedan od nedostataka zračnog prometa je ograničenje težine. Ovo je jedan od razloga zašto zračni prijevoz još uvijek nije preuzeo konkurenciju koju bi mogao imati na prometnom tržištu.

Nosivost zrakoplova je vrlo mala pa nije prikladan za prijevoz jeftine robe, kao i robe velikih dimenzija.

Zrakoplovi imaju relativno ograničen prostor u usporedbi s ogromnim teretnim brodovima, zbog čega je ograničena veličina i težina zračnog tereta kojim se može rukovati. Stoga je svako mjesto u zrakoplovu dragocjeno i vrijedi puno novca.

3. Kašnjenje zbog vremenskih neprilika

Nepovoljni vremenski uvjeti važan su vanjski čimbenik koji utječe na kašnjenja u sustavu zračnog prometa. Magla, snijeg, jaka kiša ili uragani mogu uzrokovati otkazivanje redovnih letova i obustavu zračnog prijevoza.

Iako vremenske prilike mogu uzrokovati probleme kopnenim i pomorskim uslugama, veći problem uzrokuju u zračnom prijevozu.

Vremenske neprilike mogu imati značajno nepovoljan utjecaj na zračni prijevoz posebno u situacijama kada je potrebno točno vrijeme isporuke.

4. Kvarovi i oštećenja zrakoplova

U usporedbi s drugim vrstama prijevoza, šanse za kvarove su visoke pa je veći i rizik kašnjenja.

Primarni uzrok izvanrednih kvarova na zrakoplovu su greške nastale lošim održavanjem zrakoplova zbog utjecaja ljudskog faktora.

Prema istraživanjima, najveći rizik može se dogoditi kod procesa slijetanja teretnog zrakoplova na pistu.

Zbog jačine udarca zrakoplova u tlo može doći do oštećenja dijelova zrakoplova. Ovisno o vrsti opasnog tereta koja se prevozi, može doći i do sudara s objektima u zračnoj luci ili stradanja zračne posade.

Kada se radi o prijevozu eksplozivnih tvari dolazi do rizika od eksplozije tijekom leta u zraku, što uzrokuje zagađenje zraka, gubitak posade te velike ekonomske i druge troškove.

5. Velika ulaganja u osoblje te održavanje zrakoplova i aerodroma

Zračni prijevoz zahtijeva veću količinu inicijalnih kapitalnih ulaganja za izgradnju i održavanje zrakoplova, aerodroma, posebno osvjetljenje i meteorološke stanice.

Također zahtijeva obučeno, iskusno i kvalificirano osoblje koje uključuje dodatna ulaganja.

Da bi se izbjegli izvanredni kvarovi i kašnjenja zrakoplova, potrebna su kontinuirana i dugoročna ulaganja, što dovodi do većih troškova. Kako bi se broj grešaka smanjio, potrebno je povećanje kvalitete rada i broja osoblja.

Veliki problem kod ulaganja su ekonomski zahtjevi koji utječu na smanjenje cijene rada, čime se izravno smanjuje i kvaliteta održavanja.

Opterećenje tehničkog osoblja u održavanju zrakoplova povećava rizik od pogreške zbog utjecaja ljudskog faktora.

6. Specijalizirane vještine

Zračni promet zahtijeva stručnu vještinu i visok stupanj osposobljenosti za rad.

Zrakoplovno osoblje mora imati propisanu stručnu spremu, biti stručno osposobljeno, udovoljavati posebnim zdravstvenim i drugim uvjetima za obavljanje određenog stručnog posla.

Aviokompanije koriste špediterske usluge jer su špediteri stručno osposobljeni i prisutni na tržištu transporta.

Svaki špediter koji obavlja poslove otpremanja zrakoplovnih pošiljaka, mora imati odgovarajuću stručnu osposobljenost i udovoljavati propisanim tehničkim uvjetima.

7. Pravna ograničenja

Postoje brojna zakonska ograničenja koja su nametnuta od strane mnogih zemalja u interesima vlastitog nacionalnog jedinstva i mira.

Povijesno gledano, zračni se promet razvijao pod okriljem i kontrolom državnih vlasti.

U Europi, to je u velikoj mjeri podrazumijevalo monopol nacionalnih prijevoznika i javnu upravu odnosno javno vlasništvo nad zračnim lukama.

U skladu s tim razvijao se i međunarodni zračni promet, koji se temelji na međudržavnim bilateralnim ugovorima uz osobito strogu kontrolu pristupa tržištu i pravila vlasništva prijevoznika.

Prednosti zračnog prometa općenito daleko su veće od njegovih nedostataka.

U današnjem svijetu brzina dopreme i otpreme robe te informacija izuzetno je važan faktor koji omogućuje razvoj gospodarstva pojedine zemlje.

Kako se povećavaju količine prevezene robe, unapređuje tehnologija i prijevozni procesi, špediteri moraju širiti ponudu špediterskih usluga i pratiti sve brži razvoj tržišta.

Zbog toga će morati osigurati da svaka vrsta robe, stigne na odredište u točno određeno vrijeme udovoljavajući sve većim zahtjevima te potrebama i željama korisnika usluga.

Brža, jednostavnija i kvalitetnija usluga dostave robe i proizvoda postaje imperativ. Vrijeme prijevoza najvažniji je čimbenik u transportu robe pa tako i potražnja za uslugama brzog zračnog prometa postaje veća.

Najvažnija stvar koju trebate imati na umu pri odabiru optimalnog prijevoza je da sve ovisi o situaciji.

Ako vam je važna brzina, odaberite zračni prijevoz, ali nemojte si dopustiti da to negativno utječe na vaše financije i zaradu. Međutim, ako nema potrebe za žurbom, odaberite cestovni ili pomorski prijevoz jer će isporuka robe proći uz puno manje troškova.

Kada je riječ o otpremi vaše robe, vjerujemo da želite odabrati najbolju uslugu. Čak i na velikim udaljenostima, možete biti sigurni da će vaša roba s digitalnom platformom Hubbig biti u najboljim i najsigurnijim rukama.

0 comments

Comments


bottom of page