top of page

Top 6 internetskih alata koje treba svaki stručnjak za logistiku

Industrija logistike i špedicije danas se jako brzo mijenja. Globalna mreža opskrbe sve je složenija i zahtjeva veću učinkovitost i promjene u načinu rada.

Logističkim kompanijama najvažnija je kvalitetna poslovna inteligencija (BI) i optimizacija. Logističkim stručnjacima potrebni su alati za internetsku logistiku koji će im pomoći da s lakoćom i mobilnošću obavljaju svoje svakodnevne poslove.

Konkurencija je jaka te postoji stalan pritisak da se obavi što više posla sa što manje grešaka i ulaganja.

Implementacijom ključnih tehnologija i alata, suvremena logistička poduzeća pokušavaju na što bolji način iskoristiti prednosti poslovne inteligencije. Time se pojednostavljuje cjelokupno poslovanje, olakšava automatsko prikupljanje i analiza podataka te optimiziraju procesi.

Logistika je sustavni pristup upravljanja i kontrole fizičkog tijeka materijalnih dobara i potrebnih informacija koje neko poduzeće šalje na tržište i prima s tržišta.

U okvire logistike ulaze izvršni poslovi s područja nabave, upravljanja skladištem i zalihama, unutarnjeg transporta, rukovanja sirovinama, robom, poluproizvodima te informacijski logistički sustavi.

Osnovni zadatak logistike je krajnjem korisniku omogućiti brzu dostavu pravog proizvoda na pravo mjesto i u pravo vrijeme.

Digitalna transformacija: Koji su trendovi u logističkoj industriji?

Digitalna transformacija lanca opskrbe temelji se na uspostavljanju vizije kako digitalne aplikacije mogu poboljšati razinu usluge, cijene, zalihe i agilnost te dosljedno implementirati procesne i organizacijske promjene koje ove tehnologije koriste u postizanju operativne izvrsnosti.

Prema istraživanju konzultantske kuće McKinsey, vlasnici kompanija uglavnom nerado digitaliziraju svoje opskrbne lance jer se boje da suvremene tehnologije nisu toliko pouzdane.

Stručnjaci tvrde da digitalizacija i automatizacija rada općenito donose mjerljive koristi te da digitalizacija opskrbnih lanaca može rezultirati većim godišnjim rastom.

Ipak, poduzetnici sve više shvaćaju da je digitalizacija opskrbnog lanca od ključne važnosti, ali većina i dalje ne koristi u potpunosti potencijal ove nove tehnologije.

Cilj digitalizacije i korištenja dostupne tehnologije može u velikoj mjeri smanjiti troškove, poboljšati profitabilnost, korisničke usluge i učinkovitosti lanca opskrbe.

Zbog velikog broja dostupnih tehnoloških alata i softverskih rješenja, ponekad je teško znati koji alati su bitni za potpuno optimizirane logističke operacije.

Mobilna tehnologija sada vam može omogućiti praćenje zaliha i pošiljaka kroz različite korisne aplikacije.

Korištenje svakog raspoloživog alata omogućit će vam poboljšanje funkcionalnosti, produktivnosti i profitabilnosti u poslovanju te vaš posao učiniti još lakšim.

U ovom ćemo blogu predstaviti nekoliko esencijalnih tehnologija za suvremene logističke kompanije kojima se može postići najviši stupanj učinkovitosti.

Kako nove tehnologije mogu poslužiti kao konkurentni alat?

Postoji niz različitih tehnologija koje možete koristiti za praćenje sredstava pa treba biti oprezan pri odabiru one koja će biti najprikladnija za vaše potrebe.

Ovo su neke od najčešće korištenih tehnologija koje obećavaju dodatnu učinkovitost i optimizaciju vremena potrebnog za određene zadatke i aktivnosti.

1. Softver za praćenje imovine i upravljanje inventarom

Logističke kompanije usmjerene su na osiguravanje nesmetanog protoka robe i usluga kroz opskrbni lanac. Učinkovito praćenje imovine temelj je svake uspješne logističke operacije.

Imovina se može pratiti spajanjem softvera za praćenje imovine, korištenjem kombinacije bar kodova, QR kodova i tehnologije poput RFID oznaka, koji omogućuju da ubrzate stvari.

Logističke kompanije oslanjaju se na softvere za upravljanje inventarom kako bi se nadzirale njegove količine, za robu koja se kreće kroz opskrbni lanac i za unutarnji inventar (poput rezervnih dijelova koji su potrebni za održavanje imovine visoke vrijednosti).

Još jedna korisna komponenta ovog softvera je upravljanje transportom. Ono tvrtkama omogućuje da na vrijeme osiguraju isporuku proizvoda distribucijskim centrima, maloprodajnim subjektima ili krajnjim potrošačima.

Kako bi se operacije u potpunosti integrirale, bitno je odabrati soluciju koja uključuje sve ove elemente – praćenje imovine, upravljanje inventarom i upravljanje transportom.

2. Održavanje uz pomoć računalnih sustava (CMMS)

Nije važno samo pratiti robu koja se kreće kroz opskrbni lanac, već i nepokretnu i pokretnu imovinu kompanije poput opreme i strojeva.

Pratiti lokaciju imovine visoke vrijednosti koja se konstantno kreće je od velike važnosti, no ta oprema zahtijeva i redovito preventivno održavanje.

Tu se javlja potreba za uporabom jednostavnog CMMS softvera. Ovaj softver može isplanirati i pratiti aktivnosti održavanja kako bi se pohranila povijest troškova i izvještaja, ali i drugih informacija.

Kvalitetna kontrola nad održavanjem direktno utječe na produljenje vijeka trajanja vrijedne imovine.

CMMS omogućuje bolju kontrolu cjelokupnog procesa nabave, od upravljanja dobavljačima do kupnje, skladištenja i izdavanja robe. Pomoću CMMS softvera možete smanjiti troškove održavanja transporta i logistike.

3. Softver za planiranje i upravljanje radnom snagom

Praćenje protoka proizvoda je ključan segment, no uvijek postoji ljudski faktor uključen u proizvodnju, pakiranje, otpremu i prijevoz tih proizvoda kroz opskrbni lanac.

Softver za planiranje i upravljanje radnom snagom ključan je za učinkovitije optimiziranje radne snage.

Ovo rješenje omogućuje planiranje radnih zadataka osoblja i koordiniranje transportne rute na najučinkovitiji način. Također ubrzava isporuku robe i smanjuje fizički rad potreban kako bi se proizvodi transportirali od točke A do točke B kroz opskrbni lanac.

Potpuna optimizacija radne snage poboljšava poslovanje kompanije, ali i korisničku uslugu koja se pruža partnerima i krajnjim potrošačima.

4. Računovodstveni alati

Računovodstveni alati nužni su u svakom poslu, a pogotovo u poslovanju logističkih kompanija. S velikim troškovima rada, održavanja i upravljanja inventarom, manualno računovodstvo više ne može držati korak s brzim tempom suvremene logistike.

Važno je odabrati računovodstveno rješenje koje može pomoći u automatizaciji određenih računovodstvenih praksi (poput izračunavanja troškova inventara i poslovno predviđanje).

Ovakva se rješenja trebaju besprijekorno integrirati sa softverom za upravljanje inventarom i praćenje imovine te nuditi druge funkcionalnosti, poput obračunavanja troškova prijevoza.

S integriranim solucijama dobiva se jasnija slika o stabilnosti kompanije te se s lakoćom mogu generirati opsežna izvješća.

Alati za digitalizaciju i automatizaciju računovodstva vam mogu znatno olakšati rad. Elektroničko poslovanje omogućit će vam da poslujete jednostavnije, brže, bolje i prilagodljivije.

Primjenom online računovodstvenog programa i drugih modernih tehnologija štedi se vrijeme i povećava efikasnost, a logističaru se omogućuje pristup računovodstvenom servisu u bilo kojem trenutku.

5. Analitički alati i Big Data tehnologija

Gore navedeni alati pomažu logističkim kompanijama optimizirati svaki od operativnih procesa, no time se generira velika količina podataka.

Veće količine podataka su korisne samo ako se iz njih mogu iščitati vrijedne informacije za kompaniju. Tu se pojavljuje važnost softvera za analitiku opskrbnog lanca.

Informacije su ključne za menadžere kako bi donijeli ispravne odluke i poboljšali poslovne rezultate.

Upotreba alata Big Data za prikupljanje podataka, promatranje standarda i procesa u kompaniji, analiziranje podataka i prepoznavanje novih poslovnih prilika može biti od velikog značaja.

Big Data je tehnologija koja služi za prikupljanje, obradu i analizu velike količine podataka. Ono što ovu tehnologiju čini vrlo vrijednom je mogućnost obrade i analiza prikupljenih podataka za daljnju upotrebu.

Softver za analitiku opskrbnog lanca pomaže pri poboljšanju operativnih performansi.

Analitički alati omogućuju identificiranje najprofitabilnijih proizvoda, određivanje proizvodnih problema i provedbu hitnih mjera za njihovo ublažavanje prije nego se stvori „usko grlo“, analizu dobavljača i troškova te smanjenje troškova i povećanje marži optimizacijom potrošnje u nabavi.

Bitno je odabrati najidealnije rješenje za analizu opskrbnog lanca koje je sposobno integrirati podatke s bezbroj različitih izvora te koje nudi mogućnosti filtriranja.

Ono će pomoći u dubinskoj analizi važnih mjernih podataka, prepoznati i odgovoriti na trendove, preciznije predvidjeti poslovanje te poboljšati učinkovitost.

6. Rješenje za sigurnu pohranu podataka u oblaku (cloud)

Cloud tehnologija promijenila je način poslovanja velikog broja kompanija (zbog arhiviranja i organiziranja podataka) i omogućila veću fleksibilnost, skalabilnost i dostupnost podataka.

Postoji razlog zašto gotovo sve kompanije sigurnosno kopiraju dio svojih podataka u cloudpouzdano je, sigurno i iznimno dostupno.

Ako hard disk prestane raditi, a nema sigurnosne kopije, prijeti mogućnost trajnog gubitka podataka ili datoteka.

Također, pohrana u oblaku olakšava dijeljenje velikih datoteka unutar ili između timova, suradnju na projektima te pristup informacijama u svakom trenutku, s bilo koje lokacije i bilo kojeg računala.

Ova tehnologija pomaže u povećanju produktivnosti, smanjuje mogućnost pogreške u podacima i pojednostavljuje procese.

Korištenjem enkripcije pomoću sustava upravljanja temeljenog na oblaku, kompanije brinu o sigurnosti vlastitih podataka i podataka svojih klijenata.

Informacije koje se smatraju strateškim za poslovanje pohranjuju se u oblaku ili u izuzetno sigurnim podatkovnim centrima kako bi se osigurala njegova sigurnost i smanjio rizik od napada ili krađe podataka.

Kako biste poboljšali učinkovitost i mobilnost vašeg poslovanja te smanjili stres, uvedite jednu ili više ovih aplikacija u svakodnevne poslovne aktivnosti.

Danas je dostupan velik broj servisa pohrane podataka na cloud, koji je postao neizostavan dio poslovanja logističkih kompanija.

Ukorak s novim tržišnim trendovima

Suvremene logističke kompanije suočavaju se s jakom konkurencijom te konstantno nastoje odraditi što veću količinu posla, sa što manje sredstava i u što kraćem vremenu.

Nove tehnologije i rješenja sve se brže razvijaju i značajno mijenjaju rad industrije na mnogim razinama pa lanci opskrbe imaju problem s frekvencijom prilagodbe.

Logističke kompanije značajne su za globalni lanac opskrbe. Kao takve, moraju držati korak s tehnološkim napretkom kako bi se mogle natjecati u današnjem kompetitivnom okruženju.

Korištenjem esencijalnih tehnoloških alata osigurat će se veća transparentnost u svakom operativnom procesu. Ovo je ključ za optimizaciju učinkovitosti svake kompanije.

Kombinacija digitalnih aplikacija s operativnim promjenama pomaže u postizanju značajnih poboljšanja performansi.

Online logistička rješenja upravljaju svim vašim vitalnim potrebama prijevoza i logistike te vam pomažu da se usredotočite na druge poslovne potrebe i rast vašeg poslovanja.

Prije korištenja internetskih alata za logistiku najvjerojatnije ste gubili dragocjeno vrijeme, energiju i novac.

Logistička digitalna platforma Hubbig nudi brojne prednosti automatizacije. Putem aplikacije spaja brodare, aviokompanije, autoprijevoznike, špeditere i logističare, s uvoznicima i izvoznicima.

S ogromnim iskustvom u razvoju integriranih logističkih rješenja brzo i jednostavno ispunjavamo vaše zahtjeve međunarodnog prijevoza. Za više informacija o našoj platformi, kontaktirajte nas već danas!

0 comments

Comentarios


bottom of page