top of page

Uvoz kontejnera iz Kine

Vrijednost međunarodne trgovine robom gotovo je triput veća od vrijednosti međunarodne trgovine uslugama, što je posljedica prirode nekih usluga zbog koje je otežano njihovo pružanje preko granica. Trgovina robom u zemljama EU čini 15% svjetske trgovine.

Iz tog je razloga gospodarstvo svih zemalja svijeta ovisno o najjeftinijoj grani prometa, pomorskom prometu, koji je često jedini način transporta roba među kontinentima te između kopna i otoka. 

Pomorski robni tokovi glavni su nositelji trgovinske razmjene u svijetu i putem njih se obavlja više od 65% ukupnog međunarodnog robnog prometa.

Krajnje točke pomorskih robnih tokova, a ujedno i ishodišta svih pomorskih djelatnosti su luke. One funkcioniraju kao žarišta različite gospodarske, političke i kulturne sile. Među deset najvećih svjetskih luka čak je šest iz Kine, a vodeća je ona u Shanghaiu.

U svjetskom gospodarskom sustavu luke su važna karika u logističkim lancima međunarodnog transporta. Najveći broj tereta prevozi se upravo kontejnerima.

Prijevoz robe kontejnerskim brodovima ima najveći udio u cjelokupnom prijevozu tereta na pomorskim robnim tokovima i gotovo nema pravca na kojem ta vrsta prometa nije zastupljena.

Među najvažnijim pomorskim robnim tokovima su oni kojima se prevozi nafta, ugljen, željezna ruda i žitarice. Generalni teret, koji čini uglavnom industrijska roba, prevozi se najviše putem kontejnera.

Kontejnerizacija velikog dijela pomorskog prometa nameće potrebu međunarodne standardizacije te izgradnje specijalnih brodova i kontejnerskih terminala.

Kontejnerskim prometom najviše dominira Azija, posebno Kina, a uspješno ju slijede Japan, Singapur, Tajvan, Hong Kong, Južna Koreja te Angloamerika. 

U svakom izvoznom i uvoznom poslu ključna osoba koja koordinira transport, tj. prijevoz robe od krajnjeg proizvođača do krajnjeg korisnika je logistički operater.

Osnovni zadatak logističkog operatera stavlja se u okvir poslova uvoza, odnosno prijevoza robe iz inozemstva.

Logistički operateri imaju nekoliko zadaća: da odaberu pravilan izbor prijevoza, omoguće da se premoste kilometarske barijere, ishode uvozne dozvole, daju carinske garancije, vode brigu o transportnom osiguranju te o robi općenito, sve dok ne dođe do svog krajnjeg cilja kojeg je odredio nalogodavatelj. 

Budući da sve ove složene aktivnosti nose određen rizik, logistički operater treba savršeno poznavati klauzule, zakonske propise svoje zemlje i zemlje iz koje se roba uvozi i imati dobre veze s prijevozničkim poduzećima, osiguravateljskim kućama, brodarskim agentima, bankama, carinskim ispostavama i ostalim sudionicima izvozno – uvoznog procesa.

Kako bi lakše pratile pošiljke na prijevoznom putu, špediterske kuće imaju vlastitu mrežu poslovnih jedinica koja pokriva najznačajnije prometne pravce na kojima se odvija većina poslovnih aktivnosti.

Na područjima na kojima nemaju svoje poslovne jedinice, angažiraju druge logističke operatere, tzv. korespondente koji rade po njihovom nalogu, a za pojedine faze prijevoznog procesa mogu angažirati i treće osobe.

Uvoz iz Kine

Najmnogoljudnija zemlja svijeta najveći je svjetski izvoznik.

Kina ima najveće kontejnerske luke čiji je godišnji promet izuzetno velik. Osim Kine, i ostale zemlje Azije bilježe konstantni porast kontejnerskog prometa, no regiju Azije karakterizira najbrži rast kontejnerskog prometa i daleko najveći obujam robe. 

Vrijednost njezina izvoza čini oko 13,5% ukupnog izvoza na globalnoj razini. Za uvoz robe iz Kine postoji najčešće samo jedan razlog, a to je cijena. Proizvođači iz Kine svoje proizvode prodaju po značajno manjim cijenama od drugih dobavljača.

Ako razmišljate o uvozu iz Kine, za to će vam trebati pomoć stručnjaka. U brodarstvu i špediterskom poslovanju, važno je imati kontakte i poznavati prave ljude koji će vašom pošiljkom upravljati na najbolji mogući način.

Kada robu naručujete direktno od dobavljača iz Kine, postoji nekoliko stvari koje morate znati prije nego što uđete u proces uvoza robe.

Neovisno o tome planirate li dobavljača naći preko interneta ili zbog njega otputovati u Kinu, ponude koje vam daje kineski dobavljač gotovo uvijek će biti u američkim dolarima i bit će zasnovane na određenom paritetu o kojem će ovisiti i osnovica na koju plaćate carinske troškove.

Dobavljači iz Kine svoje ponude najčešće formiraju na FOB, CIF, FCA (te rijetko EXW) paritetu. Prema službenim međunarodnim pravilima Incoterms (engl. International Commercial Terms), to u praksi znači sljedeće: 

Najpopularniji pariteti za prijevoz tereta za uvoz iz Kine
Pariteti prijevoza
  1. FOB – franko brod (imenovano mjesto otpreme): Prodavatelj je izvršio svoju obvezu kada je isporučio robu izvozno ocarinjenu na brodu koji je imenovao kupac u imenovanoj luci otpreme. Ovo je vrlo često korišten paritet u brodskom transportu i podrazumijeva da će vaš dobavljač platiti sve izvozne troškove, transport do luke i lučke troškove u Kini. Na vama je da platite transport od naznačene luke do željene destinacije.

  2. CIF – Cijena s osiguranjem i vozarinom (imenovana luka odredišta): Prodavatelj je izvršio svoju obvezu kad je isporučio robu izvozno ocarinjenu na brodu koji je imenovao kupac u imenovanoj luci otpreme. U tom trenutku rizik nad robom prelazi s prodavatelja na kupca. Međutim, prodavatelj je dužan ugovoriti i platiti sve troškove, vozarinu i osiguranje te pristojbe za istovar u imenovanoj luci odredišta.

  3. FCA – franko prijevoznik (imenovano mjesto isporuke): Prodavatelj je izvršio svoju obvezu, te trošak i rizik nad robom prelazi na kupca kad prodavatelj stavlja robu na raspolaganje prijevozniku (ili drugoj osobi koju je imenovao kupac), izvozno ocarinjenu i to u prodavateljevim prostorijama (utovarena na prijevozno sredstvo kupca) ili na nekom drugom imenovanom mjestu na prijevoznom sredstvu prodavatelja. Ovaj paritet je pogodan za sve vrste transporta - zračni, cestovni i kontejnerski, odnosno multimodalni transport.

  4. EXW – franko tvornica (imenovano mjesto): Prodavatelj je izvršio svoju obvezu te trošak i rizik nad robom prelazi na kupca kad prodavatelj stavlja robu na raspolaganje kupcu i to u svojim prostorijama ili na drugom imenovanom mjestu. Roba ne mora biti utovarena, niti obavljeno izvozno carinjenje. Na kupcu je da organizira izvozno carinjenje, preuzimanje robe i transport od prodavača do željene destinacije.

Dvije najvažnije stvari su siguran uvoz bez rizika i ukupan trošak naručene i uvezene robe.

Uvoz iz Kine složen je podvig kojeg treba učinkovito rješavati korak po korak kako bi se postigao uspjeh u samom carinjenju robe.

Kao i svaka druga zemlja, Kina ima svoja pravila i propise kojih se morate pridržavati kako biste kupili njihovu robu i uvezli je u svoju zemlju. 

Iako kompliciran, uvoz iz Kine pokazao se uspješnom taktikom za mnoge kompanije. Proizvodi proizvedeni u Kini kao što su obuća, odjeća, elektronika, namještaj, pokućstvo, medicinska oprema i mnogi drugi popularni su diljem svijeta.

Očekivani novčani dobici kod uvoza se često vrlo brzo mogu “otopiti” zbog dugih rokova transporta i dostave, rastućih ili fluktuirajućih troškova isporuke, valutnih tečajeva, nepoznavanja carinskih uvoznih regulativa i naknada te neočekivanim kašnjenjima.

Što treba znati o kontejnerskom prijevozu robe?

Sa stajališta pomorskog prijevoza, kontejner je tehničko sredstvo koje povezuje robu (teret) i brod u lanac u kojem kontejner preuzima funkciju teretnog prostora u brodu. 

Postoje razne definicije kontejnera, ali je opće prihvaćena definicija Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO2) koja kaže da je kontejner transportni uređaj, odnosno kutija pravokutnog oblika, otporan na vremenske prilike, namijenjen prijevozu i slaganju tereta tako da sadržaj bude zatvoren i tako zaštićen od oštećenja i nedostataka, odvojen od prijevoznog sredstva. 

Kontejnerom se postiže sigurnost prijevoza tereta od mjesta punjenja do krajnjeg odredišta i njime se rukuje kao jednom jedinicom.

Najopćenitije razvrstavanje kontejnera po namjeni odnosi se na podjelu u dvije osnovne skupine - univerzalne i specijalne kontejnere.

Osnovna karakteristika univerzalnih kontejnera odnosi se na prijevoz ambalažirane robe namijenjene za široku potrošnju, dok su specijalni kontejneri namijenjeni za prijevoz onih roba i tereta koji zahtijevaju određene uvjete prijevoza.

S obzirom na veličinu, kontejneri se obično dijele na male, srednje i velike. Svaki kontejner mora ispunjavati određene uvjete. Mora biti otporan na udarce tijekom prijevoza, slaganje jedan na drugi, na naprezanja pri manipuliranju i mora imati nepropustljivu unutrašnjost. 

Tri glavne vrste kontejnera koji se koriste prilikom otpreme uvoza iz Kine uključuju kontejnere dužine 20 stopa (6 metara), 40 stopa (12,20 metara) te HC (“high cube”) visoke kontejnere dužine 40 stopa (12 metara), koji su ujedno i najpopularniji. 

Gdje se nalazi Kina
Mreža prijevoza

Kako uvesti iz Kine i što učiniti da proces bude učinkovitiji?

Sam postupak uvoza nije lak zadatak i može biti vrlo složen, zbunjujuć i skup, ali i vrlo ekonomičan i učinkovit ako radite s ljudima koji znaju svoj posao.

Da bi sam proces uvoza robe iz Kine bio što uspješniji, vremenski i novčano isplativ, potrebno je paziti na nekoliko važnih stvari.

Identificirajte robu i odredite tarifni broj 

Ako odaberete pogrešne proizvode, gubite vrijeme i novac. Da biste bili uspješan uvoznik, prvo što trebate učiniti je identificirati i odabrati ispravan proizvod.

Prije nego što krenete u proces naručivanja i uvoza robe, važno je utvrditi o kojoj se točno robi radi kako biste znali njen tarifni broj.

Od tarifnog broja ovise troškovi carine na robu koja može iznositi i više do 20% pa morate biti sigurni da je roba ispravno tarifirana. U suprotnom mogu nastati značajni dodatni troškovi. 

Tarifni broj pomaže da se utvrdi treba li na specifičnoj robi koju planirate uvesti, prilikom carinjenja učiniti određene dodatne preglede (fitosanitarni, veterinarski pregledi i slično).

Sve dodatne aktivnosti sa sobom nose određene troškove koje morate uračunati kako biste znali troškove cjelokupnog procesa nabavke i uvoza robe iz Kine.

Osigurajte da je roba koju želite uvesti dozvoljena u vašoj zemlji

Određene vrste robe nisu dopuštene za uvoz, dok je za drugu specifičnu robu potrebna posebna dozvola za uvoz. U različitim zemljama postoje različiti zabranjeni proizvodi.

Provjerite podliježe li roba koju namjeravate uvesti bilo kakvim dozvolama, ograničenjima ili propisima vaše zemlje.

Odgovornost uvoznika je da zna što smije uvoziti, a što ne te da osigura robu koja je u skladu s raznim posebnim pravilima i propisima.

Za uvoz robe koja nije sigurna, koja ne ispunjava određene sigurnosne zahtjeve, zdravstvene standarde ili koja krši restrikcije, možete platiti poprilično visoke novčane kazne.

U takvoj situaciji roba bi se oduzela i eventualno uništila o vašem trošku.

Organizirajte prijevoz tereta

Postoje mnogi troškovi vezani za otpremu robe, uključujući naknade za kontejnere, pakiranje, rukovanje terminalima, brokerske naknade te odabir prijevoza. Da biste dobili cjelovitu sliku troškova otpreme, svaki od ovih faktora treba uzeti u obzir.

Uvijek uzmite u obzir da tijekom procesa uvoza uvijek može doći do komplikacija - kašnjenje, plovilo ne može ploviti po rasporedu, robu može zadržati carina. Budite spremni na sve poteškoće i u skladu s tim planirajte cjelokupnu organizaciju.

Primjerice, za prijevoz tereta od tvornice do luke treba najmanje 1 do 2 dana pa je nerealno za očekivati da će se sve vremenski odvijati prema vašem zamišljenom planu.

Odaberite dobrog partnera za špediciju

Logistika je vrlo cijenjeni aspekt modernog poslovanja. Troškovi slanja uključuju izravne i neizravne troškove prijevoza proizvoda od točke polazišta do odredišnog tržišta.

Ako odaberete dobrog logističkog pružatelja usluga; zajamčeno vam je uspješno i glatko poslovanje te upravljivi troškovi.

Ako logističar pogrešno shvati svoj posao, to bi vam moglo donijeti veće troškove. U najgorem slučaju suočili biste se s neuspjelim poslovnim modelom i izgubili novac zbog loše logistike.

Pratite svoj teret i pripremite ga za dolazak

Slanje robe u inozemstvo zahtijeva dosta vremena. Primjerice, za robu koja se otprema iz Kine u prosjeku treba oko 14 dana da stigne do Zapadne obale Sjedinjenih Država ili 30 dana da dođe do Istočne obale.

Važno je povremeno provjeriti svoju komercijalnu fakturu, popis pakiranja, teretnicu i druge srodne dokumente vezane za teret. Ako se pojave problemi koje trebate riješiti, trebali biste znati korake kroz koje prolazi vaša roba kada se carini u vašoj državi.

Zbog svog velikog kapaciteta, relativne jednostavnosti i brzine u prekrcaju tereta te isplativosti prijevoza, pomorski robni tokovi predstavljaju temelj robno-trgovinske razmjene. 

Kao drugo po veličini svjetsko gospodarstvo, Kina ostvaruje daleko najveći kontejnerski promet i znatno utječe na svjetska robna i gospodarska kretanja te razinu globalnih cijena. To ju čini konkurentnom i poželjnom zemljom kada govorimo o uvozu robe. 

Budućnost će zasigurno donijeti porast broja kontejnera. Zato je potrebno ulagati u razvoj novih tehnologija, što će omogućiti veću automatizaciju kontejnerskih terminala te ispuniti zahtjeve lokalnih i regionalnih tržišta.

Ovime se postiže kvalitetnija i brža svjetska razmjena, a operaterima logistike daje se mogućnost da imaju najviše koristi od operativnih čimbenika. 

Da bi sam proces uvoza bio siguran i učinkovit te pristupačan i uz minimalne troškove, važno je da osoba kojoj povjerite proces uvoza bude profesionalac - logistički operater koji zna svoj posao.

Njegov zadatak je da odabere pravilan izbor prijevoza, veličinu kontejnera, da vodi brigu o robi, transportnom osiguranju te cjelokupnoj organizaciji prijevoza od polazišta do odredišta.

Glavni izazovi logističke industrije su vrijeme puta i njegove varijacije u tranzitnim vremenima, a na vrijednosti je pouzdana i brza usluga.

Sam postupak uvoza složen je zadatak, ali uz logističare koji znaju svoj posao, razloga za brigu nemate.

Kada roba stigne iz uvoza i prođe carinu, na vama je da napokon preuzmete svoju pošiljku. A ako odaberete uslugu digitalne platforme Hubbig, možete samo pričekati da vam pošiljka stigne na naznačenu adresu.

0 comments

Comments


bottom of page